EBL:n uusi systeemisäännöstö

 

Bielefeldin pari-EM-kilpailuissa sovelletaan ensimmäistä kertaa Euroopan bridgeliiton (European Bridge League, EBL) uutta systeemisäännöstöä. EBL laati aikanaan ensimmäisen varsinaisen systeemisäännöstön Turun EM-kilpailuihin vuonna 1989. Systeemisäännöstön tavoitteena on taata kaikille pelaajille tasavertaiset mahdollisuudet tilanteissa, joissa jokin pari käyttää erittäin epätavallisia tarjousmenetelmiä. Ilman säännöksiä poikkeavia menetelmiä käyttävät parit saavat helposti luvatonta etua, koska vastustaja ei voi ymmärtää tarjousten kaikkia merkityksiä eikä pysty tarjoamaan mielekkäästi erikoisissa tarjoustilanteissa.

 

EBL:n systeemisäännöstöön on tänä syksynä tullut muutoksia. Koska muutokset asettavat rajoituksia Suomessa suhteellisen yleisille tarjouksille (esim. useat kaksiväriavaukset), kannattaa uusiin sääntöihin perehtyä huolella. Esimerkiksi pari-EM:ään aikovien parien kannattaa ottaa huomioon, että tuttuja suomalaisia menetelmiä ei välttämättä saa siellä käyttää.

 

EBL:n systeemipolitiikan vanha kulmakivi on  Erittäin keinotekoisen systeemin (Higlily Artificial System) käsite. Näiden ns. keltaisten systeemien pelaamista EBL:n kilpailussa on vahvasti rajoitettu vuodesta 1989 lähtien.

 

UUDEN SYSTEEMISÄÄNNÖSTÖN MYÖTÄ MÄÄRITELLÄÄN YHDENKIN SEURAAVISTA PIIRTEISTÄ SISÄLTÄVÄ SYSTEEMI ERITTÄIN KEINOTEKOISEKSI:

 

1)      Pass avaustarjouksena on tai voi olla vahva, toisin sanoen se lupaa tai voi sisältää selkeän avauskäden.

 

2)      Yhden tason avaus on tai voi olla heikko. Systeemi sallii avauksen 1 väriä alle 8 ap:lla tai alle 11 ap:lla ilman jonkinlaisia kompensoivia arvoja. Nyrkkisääntönä 1 väriä -avauksen voimaan käytetään ns. 18-sääntöä, jonka mukaan systeemin salliman avauskäden arvopisteiden ja kahden pisimmän värin pituuden summan on oltava vähintään 18. Avauksen 1 sangi on puolestaan luvattava vähintään 9 ap ja tasainen käsi tai vähintään 17 ap, jos käsi saa olla myös epätasainen. Jos systeemi sallii heikommat avaukset, se on keltainen.

3)      Kaksimerkityksiset yhden tason avaukset. Yhden avaus esimerkiksi lupaa vähintään tietyn määrän tai korkeintaan tietyn määrän kortteja jossain värissä. Tämä kohta ei koske systeemejä, joissa 1 ristin avaus voi olla joko vahva tai kertoa normaalin tasaisen tai luonnollisen ristiavauksen. Tällainen kaksimerkityksinen 1 ristin avaus ei siis tee systeemistä keltaista.

4)      Systeemi käyttää 1 väriä -avausta, joka ei viittaa johonkin määrättyyn maahan. Tämä kohta ei koske vahvaa 1 ristin tai vahvaa 1 ruudun tai kohdassa kolme mainittua 1 ristin avausta käyttävien systeemien alaväriavauksia.

 

5)      Yhden tason avaustarjous, joka määrittelee käden viittaamalla lyhyyteen määrätyssä maassa.

6)      Systeemin 1 yläväriä -avaus voi sisältää vähemmin kuin neljä korttia.

 

7)      Pari on sopinut, että välitarjouksen voi tehdä vähemmällä kuin neljällä kortilla. Siirtovälitarjoukset eivät tee systeemistä keltaista, jos ne lupaavat vähintään neljä korttia sitä väriä, johon siirretään.

 

Yllä oleva on vapaa käännös EBL:n englanninkielisestä, täsmällisemmästä tai ainakin koukeroisemmasta lakitekstistä. Kohdat 6 ja 7 ovat uusia ja voimassa 1. 10. 1992

 

EBL sallii keltaisten systeemien käytön vain Euroopan joukkuemestaruuskilpailuissa Kaikissa muissa EBL:n kilpailuissa keltaiset systeemit on kielletty. EM-joukkuekilpailuissakin keltaisia systeemejä pelaavien joukkueiden vastustajilla on tiettyjä erityisetuja. Keltaisia systeemejä vastaan pelaavat ei-keltaiset joukkueet ovat aina automaattisesti kotijoukkueita, sama pari saa pelata kaikki puoliajat keltaista systeemiä pelaavaa paria vastaan ja keltaista systeemiä käyttävää paria vastaan pelattaessa pari saa pitää esillä kirjalliset muistiinpanot puolustustarjouksistaan.

 

Ainakin eduspelaajillemme jo tuttujen keltaisia systeemejä koskevien rajoitusten lisäksi EBL on nyt tehnyt uusia rajoituksia, jotka ovat voimassa EBL:n järjestämissä parikilpailuissa ja joukkuekilpailuissa, joissa kutakin vastustajaa vastaan pelataan vähemmän kuin 16 jakoa. Nämä rajoitukset ansaitsevat suomalaispelaajilta paljon huomiota, koska monet kotoiset menetelmät on nyt kielletty parikilpailuissa ja lyhyiden otteluiden joukkuekilpailuissa.

 

PARIKILPAILUISSA JA LYHYIDEN OTTELUIDEN JOUKKUEKILPAILUISSA SALLITTUJA SYSTEEMEJÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET PÄHKINÄNKUORESSA:

 

1)      Jos kahden tason tai sitä ylempi avaus ei ole vahva eikä WBF:n erikseen tunnustama (multi, gambling), sen on aina kerrottava vähintään yksi väri, joka kädessä aina on.

 

2)      Jos vastaajan ensimmäinen tarjous on väritarjous yhden tasolla, se ei saa olla reletyyppinen/ odottava, jos se voi olla joko vahva tai heikko.

 

3)      Pari saa pelata vain yhtä systeemiä.

 

TÄSMÄLLISET RAJOITUKSET OVAT SEURAAVAT:

 

A) Konventionaaliset kahden tason tai sitä ylemmät-avaukset.  Mikäli kahden tason tai sitä ylempi avaus ei ole luonnollinen, se on sallittu vain, jos se täyttää jonkin seuraavista ehdoista:

A1) Tarjous lupaa yksivärikäden  ja kertoo myös, mikä väri on kyseessä.

A2) Tarjous lupaa kaksivärikäden ja kertoo väreistä vähintään  yhden.

A3) Tarjous lupaa kolmivärikäden ja kertoo väreistä vähintään yhden.

A4) Tarjous sisältää eri vaihtoehtoja, joista jokin tai kaikki ovat vahvoja, mutta jokin tietty maa on kaikille vaihtoehdoille yhteinen.

A5) Tarjous on määritelty vahvaksi, vähintään 16 ap tai vastaava pelivoima.

A6) Tarjous on määritelty WBF:n konventiokirjasessa. (Tällaisia tarjouksia ovat esimerkiksi multi 2 ruutua ja gambling 3 sangia.)

 

B) Yhden tason vastaustarjoukset lyhyellä värillä. Jos yhden tason vastaustarjous jossain värissä ei lupaa jotain tiettyä vähintään neljän kortin väriä, se on sallittu vain, jos se täyttää jonkin seuraavista ehdoista:

B1) Vastaustarjous on riittävän vahva tekemään täyspelin ajattelemisen arvoiseksi. (Tarjouksen ei tarvitse olla ehdoton täyspelivaatimus, mutta sen on luvattava riittävästi voimaa siihen, että täyspelin löytyminen on käsien yhteisen voiman perusteella kiinnostava kysymys avauksen ollessa normaali.

B2) Vastaustarjouksen sisältö on täsmällisesti määritelty; se näyttää esimerkiksi, tietyn tarkasti rajatun, kapean arvopistealueen tai kontrollimäärän.

B3) Muussa tapauksessa jotain vähintään neljän kortin väriä lupaamattomat yhden tason tarjoukset ovat sallittuja, kun tilanteet, joissa väri, johon tarjous viittaa, voi olla lyhyt on ehdottoman täsmällisesti selvitetty. Tämä edellyttää systeemiselvityksessä yksityiskohtaista selontekoa siitä, millaisilla käsillä tällaisia tarjouksia voidaan käyttää ja mitä johtopäätöksiä, esimerkiksi käden heikkouksista, voidaan tehdä. Selvitykset ovat erityisen tarpeellisia erilaisten reletarjousten ja kolmen kortin ylävärillä tehtyjen tarjousten ollessa kyseessä.

 

EBL:n parikilpailuissa ja lyhyiden otteluiden joukkuekilpailuissa on edelleen kiellettyä vaihdella systeemiä tilanteesta riippuen, esimerkiksi vyöhykkeiden mukaan. Tämä ei koske sangiavauksen pisterajoissa eri tilanteissa tapahtuvia muutoksia.

 

EBL:n kilpailut ovat siis nykyään systeemien osalta kolmenlaisia. EM-joukkuekilpailuissa kaikki systeemit ovat sallittuja, joskin keltaisia systeemejä pelaavien joukkueiden vastustajilla on tiettyjä etuja.   Muissa joukkuekilpailuissa kuin EM-kilpailuissa ovat sallittuja kaikki muut paitsi keltaiset systeemit, jos pelataan 16 jaon tai pitempiä otteluita. Parikilpailuissa ja alle 16 jaon otteluista koostuvissa joukkuekilpailuissa ei keltaisia systeemejä eikä sellaisia systeemejä jotka sisältävät edellä kiellettyjä piirteitä.