SUOMEN BRIDGELIITON SYSTEEMIPOLITIIKKA

Hyväksytty lakitoimikunnan kokouksessa 18.6.2007.

Hyväksytty kilpailutoimikunnan kokouksessa 9.10.2007.

Tämä systeemipolitiikka astuu voimaan 1.1.2008.

Määritelmät

Alla määritellyt termit kirjoitetaan tässä dokumentissa alleviivattuina.

Deterministinen: Ennalta määrätty.

Erittäin epätavallinen menetelmä (HUM): Mikä tahansa tarjousjärjestelmä, johon kuuluu sopimuksena jokin seuraavista:

1. Avauspassi lupaa vähintään sellaisen voiman, jota yleisesti pidetään riittävänä avaustarjoukseen yhden tasolla, riippumatta siitä onko avauspassissa heikkoja vaihtoehtoja.
2. Sopimuksiin kuuluu, että avaustarjous yhden tasolla voi olla heikompi kuin minimivoimainen pass.
3. Sopimuksiin kuuluu, että avaustarjous yhden tasolla voidaan tehdä kädellä, joka on vähintään kuninkaan heikompi kuin keskimääräinen käsi.
4. Sopimuksiin kuuluu, että avaustarjous yhden tasolla on kaksimerkityksinen luvaten joko pituuden tai lyhyyden samassa tietyssä värissä.
5. Sopimuksiin kuuluu, että avaustarjous yhden tasolla lupaa pituuden joko tietyssä värissä tai toisessa värissä. Poikkeus: alaväriavaus yhden tasolla vahva risti tai vahva ruutu -systeemeissä.

Keskimääräinen käsi: A-10-6-2, K-9-5, Q-8-4, J-7-3

Lyhyys: korkeintaan kaksi korttia

Pituus: vähintään kolme korttia

Satunnaisjakaumatarjous: Tarjous, jonka merkitys ei sisällä minkäänlaista tietoa jakaumasta.

Systeemipolitiikka: Dokumentti, joka määrittelee kilpailutyypeittäin sallitut tarjousmenetelmät kattaen kaikki SBL:n sääntelemät kilpailut sisältäen mm. SM-kilpailut, Suomen Cupin, MP-kilpailut sekä maajoukkuekarsinnat ja -katsastukset. SBL:n jäsenkerhot sekä BBOFinland voivat halutessaan soveltaa tätä politiikkaa omiin kilpailuihinsa.

Sähköinen muoto: Pdf-tiedosto, tekstitiedosto, A4-kokoinen gif-kuva tai A4-kokoinen jpg-kuva

 

Systeemipolitiikka

HUM-tarjousjärjestelmiä voidaan käyttää kilpailuissa, joissa jokaista vastustajaa vastaan pelataan vähintään kuusi jakoa saman istunnon aikana.

Päällekkäiselle voima-alueelle ei saa käyttää kahta satunnaisjakaumatarjousta ellei valinnalle ole determinististä perustetta.

Kahta eri tarjousta, jotka kertovat voimaltaan ja jakaumaltaan samanlaiset kädet, ei saa käyttää ellei valinnalle ole determinististä perustetta.

 

 

HUM-systeemien pelaamista koskevat erityismääräykset

1. Konventiokortti

HUM-systeemiä pelaavan parin konventiokortissa tulee olla kuvattuna vähintään avaukset, vastaustarjoukset sekä avaajan toisen kierroksen tarjoukset.

2. Ilmoitusvelvollisuus

a) SM-joukkuefinaalissa HUM-systeemiä pelaavan parin on lähetettävä sähköisessä muodossa oleva konventiokortti sähköpostilla joko kilpailua edeltävään perjantaihin mennessä kilpailunjohtajalle tai kilpailua edeltävään maanantaihin mennessä jokaisen joukkueen yhteyshenkilölle.

b) SM-joukkuekilpailun semifinaalissa HUM-systeemiä pelaavan parin on lähetettävä sähköisessä muodossa oleva konventiokortti sähköpostilla joko kilpailua edeltävään perjantaihin mennessä kilpailunjohtajalle tai kilpailua edeltävään maanantaihin mennessä jokaisen joukkueen yhteyshenkilölle.

c) Suomen Cup -kilpailussa HUM-systeemiä pelaavan parin on lähetettävä sähköisessä muodossa oleva konventiokortti sähköpostilla vähintään 4 päivää ennen ottelua vastustajajoukkueen yhteyshenkilölle.

d) MP-kilpailuissa HUM-systeemiä pelaavan parin on toimitettava kilpailunjohtajalle konventiokortti ennen kilpailun alkua. Konventiokortin voi toimittaa joko kilpailunjohtajan kanssa sovitulla tavalla tai vähintään 30 minuuttia ennen kilpailun alkua pelipaikalle sekä paperitulosteena että sähköisessä muodossa USB-muistitikulla tai CDR/RW-levyllä. Muut kilpailijat voivat pyytää ennen kilpailun alkua paperikopioita pelattavista HUM-systeemeistä; paperikopiot kustantaa kilpailun järjestämisestä vastaava organisaatio (kerho tai SBL).

e) Intnernetissä pelattavissa MP-kilpailuissa HUM-systeemiä pelaavan parin on toimitettava kilpailunjohtajalle konventiokortti sähköisessä muodossa vähintään tuntia ennen kilpailun alkua kilpailunjohtajan kanssa sovittavalla tavalla. Muut kilpailijat voivat pyytää ennen kilpailun alkua kilpailunjohtajalta HUM-systeemien konventiokortit. Kilpailunjohtajan tulee joko toimittaa kortit sähköpostilla tai antaa http-linkki konventiokortteihin.

 

3. Puolustustarjousjärjestelmä HUM-systeemiä vastaan

HUM-systeemiä vastaan pelaavalla parilla on oikeus käyttää kirjallisia muistiinpanoja HUM-systeemiä koskevasta puolustusjärjestelmästään. (Oikeus koskee vain HUM-spesifistä osuutta eli ei niitä osia puolustustarjousjärjestelmästä, joita pari pelaisi muutenkin.)

 

4. Istumajärjestys joukkuekilpailussa

HUM-systeemiä pelaava joukkue istuu kokonaisuudessaan aina ensin, jos vastustajajoukkueessa ei ole HUM-systeemiä pelaavaa paria. Mikäli molemmissa joukkueissa on vähintään yksi HUM-systeemiä pelaava pari istumajärjestys on seuraava:

1. Vierasjoukkueen* istunnolla pelaavat HUM-parit
2. Kotijoukkueen istunnolla pelaavat HUM-parit
3. Vierasjoukkueen ne parit, jotka eivät pelaa HUM-systeemiä
4. Kotijoukkueen ne parit, jotka eivät pelaa HUM-systeemiä

HUM-systeemiä vastaan pelaavalla joukkueella on oikeus istuttaa sama pari uudestaan HUM-systeemiä pelaavaa paria vastaan.

* Joukkue, joka otteluohjeman mukaan on velvoitettu istumaan ensin. Ottelussa, jossa on useita istuntoja, tämä velvollisuus vuorottelee.

 

Liite 1

Satunnaisjakaumatarjousta koskevan määräyksen kommentaari

Satunnaisjakaumatarjous on tarjous, joka ei kerro käden jakaumasta mitään. Tällaisia tarjouksia ovat mm. luonnollisen systeemin avauspassi sekä luonnollisen systeemin vahva 2C.

Satunnaisjakaumatarjouksiin liitetään yleensä jokin arvokorttipistemäärä esim. avauspassi voi luvata 0-11 ap. Tyypillisissä tarjousjärjestelmissä tietyn pistealueen kattavia satunnaisjakaumatarjouksia on vain yksi ainoa.

On kuitenkin olemassa sekä tarjousjärjestelmiä että yksittäisiä tarjouskonventioita, joissa samalle pistealueelle pari sopii käytettäväksi kahta tai useampaa satunnaisjakaumatarjousta. Esimerkkinä voisi olla vaikkapa ns. Comic-tarjous vahvaa ristiavausta vastaan. Pari on sopinut, että Comic-tarjous ei lupaa mitään. Samassa tarjoustilanteessa passi ei myöskään lupaa mitään. Pelaajalla on siis valinnan mahdollisuus joko passin tai Comic-tarjouksen välillä ilman bridgellistä perustetta. Kun pari on käyttänyt Comic-konventiota kerran tai pari, Comic ei välttämättä enää olekaan satunnainen. Parilla on kokemusta siitä miten valinta mahdollisen Comic-tarjouksen ja mahdollisen passin välillä tehdään. Tämä kokemus tulee bridgelain 40B mukaan saattaa vastustajien tietoon. Tämä on joko hyvin vaikeaa tai mahdotonta. Systeemipolitiikka kieltääkin kahden satunnaisjakaumatarjouksen käytön samalle voima-alueelle ellei valinnalle ole determinististä perustetta.

Pari ei siis voi sopia pelaavansa vahvaan ristiin sekä passia että Comic-tarjousta, jotka eivät kumpikaan lupaa mitään avaajan kädestä. Pari voi tehdä valinnasta kuitenkin deterministisen vaikkapa siten, että valinta passin ja Comic-tarjouksen välillä tehdään esim. pienimmän patakortin pariteetin perusteella: passataan, jos pienin patakortti on pariton ja tarjotaan Comic-tarjous, jos patakortti on parillinen. Parin tulee kertoa tämä sopimus vastustajille ja parin tulee myös noudattaa sopimusta: poikkeama tulkitaan psyykkiseksi tarjoukseksi raportointikäytäntöineen.