BLUE CLUB

 

AVAUS 1C

 

    1C= tasainen jako, väh. 18ap ( ei 21-22ap )

 epätasainen, väh. 17ap

 väh. 8,5 pelitikkiä, vahva yksivärikäsi

1D = 0-5ap

1H = väh. 6ap, kork. 2 kontrollia ( A=2, K=1 )

1S = 3 kontrollia

1NT = 4 kontrollia

2C = 5 kontrollia

2D = 6 kontrollia

2NT = 7 kontrollia

2H,2S = 6k. väri, jossa 2 toppihanoria, heikko

 

VASTUSTAJAT TEKEVÄT VÄLITARJOUKSEN

       välitarjous 1D

              Pass = 0-5ap

              D = väh. 6ap, kork. 3 kontrollia

              1H =3 kontrollia

              1S = 4 kontrollia  jne. kuten edellä

       välitarjous 1H

              Pass = 0-5ap

              D = väh.6ap, kork. 2 kontrollia

              1NT-2H = 4-7 kontrollia

              2S = 6k. väri, heikko käsi

välitarjous 1S

              Pass = 0-5ap

              D = väh. 6ap, kork. 2

              1NT-2D = 3-5 kontrollia

              2H = 6k. väri, heikko

              2S = 6 kontrollia

              2NT = 7 kontrollia

välitarjous 1NT

              Pass = ei. muuta sanottavaa

              D = rankaisu

              2NT = 3-4 kontrollia,

              Cue-tarjous -  väh. 5 kontrollia

              uusi väri = luonnollinen, voimakas

välitarjous 2C-2S

              Pass = kuten 1D tai 1H

              D = rankaisu

              2NT = 3-4 kontrollia

              uusi väri = luonnollinen, voimakas

välitarjous 2NT tai korkeampi

              Pass = negatiivinen

              D = vapaaehtoinen, yli 7ap, ei hyvää väriä

              uusi väri = luonnollinen, voimakas mutta, voi olla, vain kohtalainen 6k. väri

avaus kahdennetaan

       Pass = 0-3ap

       RD = 3-5ap, ristissä arvoa

       1D = 4-5ap

       1H-2NT = säilyvät ennallaan

 

AVAAJAN TOINEN TARJOUS TASAISELLA KÄDELLÄ

 

1. Kädessä 18-20ap

tarjoa alin sangi tai korota sangitarjousta, 2H:taan ja 2S:taan voi passata huonolla tuella tai tarjota 3H,3S hyvällä tuella

Vastustajien tarjottua 1D,1H tai 1S ja partnerin passattua

         tarjoa 1NT hyvällä pidolla vastustajien värissä

              tee poisottokahdennus

              passaa 18ap:llä jos ei ole hyvää väriä

2. Kädessä 23-24ap

       Tarjoa 2NT 1D-1S:n jälkeen, 3NT 1NT, 2C tai 2D:n jälkeen

       2H  tai 2S:n jälkeen täyspeli on todennäköinen.

              1. tarjoa täyspeli sangissa tai ko. värissä

              2. tarjoa kokeiluluontoisesti uusi väri

              3. tarjoa 2NT ja anna partnerille mahdollisuus tarjota 4-5k. sivuväri

       Kun vastustajat tekevät välitarjouksen yhden tasolla ja partneri passaa

              tarjoa 2NT pidolla vastustajien värissä

              Cue-tarjous vastustajien värissä

       Kun välitarjous on korkeampi ja partneri passaa

              Double on poisottokahdennus

              muu tarjous luonnollinen

3. Kädessä 25-26ap

      Jos partneri tarjoaa 1D tarjoa 3NT, jos partneri on tehnyt positiivisen tarjouksen riittää kun tarjoat 1NT

 

JATKOTARJOUKSET

 

1C-1D-1NT-?

Pass = 0-4.ap, ei pitkää väriä

2C = heikko käsi jossa pitkä väri, Gladiator

              2D = kysyy väriä ( avaajan aina tarjottava 2D )

pass = väri on heikko ruutu

2H,2S = voimakas väri

2NT = pitkä ristiväri korkeintaan Q päässä

3C,3D = pitkä väri A tai K päässä

2D = ylävärikysely, 4-5p ja 4k. yläväri

              2H,2S = 4k. väri

              2NT = ei 4k. yläväriä

1C-1D-1NT-2D-2H-3C = padassa 4k. ristissä 5-6k.

1C-1D-1NT-2D-2H-2S = 4k. pata ei herttaa

2H,2S = 5k. väri ja 5p tai 6k. väri ja 4-5p

2NT = alaväri KQxxx

              avaaja voi tarjota 3C lopputarjouksena, jonka vastaaja voi muuttaa 3D

3C,3D = KQxxxx

 

1C-1D-2NT-?

Samoin kuin edellä

 

1C-1H-1NT-?

              2C = Baron, käskee avaajan tarjota 4k. värinsä

Mikäli avaajan ainoa pitkä väri on risti voi hän tarjota 2NT, tai 3C mikäli käsi on voimakas18-19ap

 uusi väri = 4k. väri.

2NT = minimikäsi

              2D = täyspeli on todennäköinen, 5k. väri

2H,2S = 4k. väri

              2H,2S täyspeli on todennäköinen, 5k. väri

2NT huono tuki

3H,3S = huonohko tuki

hyvällä tuella uusi väri

              2NT = 6-7ap

              hyppäys kolmen tasolle = 6k. väri, slammi mahdollisesti

 avaaja voi tarjota 3NT pysäytyksenä, korottaa väriä tai tehdä Cue-tarjouksen

4D = Teksas, siirtotarjous 4S:taan

 

1C-1H-2NT-?

3C = Baron, muut tarjoukset luonnollisia

 

1C-1S-1NT-?

2C = Baron, muut tarjoukset luonnollisia

 

1C-1NT, 2C, 2D-2NT-?

1C -2NT - 3NT -?

3C ja 4C = Baron, muut tarjoukset luonnollisia

 

AVAAJAN TOINEN TARJOUS EPÄTASAISELLA KÄDELLÄ

 

1D:n jälkeen

tarjous ilman hyppyä heikolla kädellä

hyppäävä tarjous on voimakas, kierrosvaatimus

kolmannella kierroksella tarjottu uusi väri on voimakas, kierrosvaatimus.

avaaja suorittaa hypyn alavärissä kolmannella kierroksella mikäli ensin tarjottu yläväri on 4k. ja alaväri väh. 5k. ( canape )

1H tai korkeamman jälkeen

tarjoa pitkä väri, hyppää vain läpipitävällä värillä ja väh. 8,5 pelitikillä ( ei Canapea )

 

AVAUS 2D

 

2D = jako 4-4-4-1, 17-24ap

       2H = rele, kysyy tarkemmin kädestä

              2S = toinen yläväri singelton, 17-20ap

                     2NT = kumpi

                           3C = hertta

                                  3H = pistekysely

                                        3S = 17-18ap

                                        3NT, 19-20ap

                           3D = pata singelton, 17-18ap

                           3H = pata singelton, 19-20ap

              2NT = risti singelton, 17-20ap

                     3C = pistekysely

              3C= ruutu singelton, 17-20ap

                     3D = pistekysely

              3D = hertta singelton, 21-24ap

              3H = pata singelton, 21-24ap

              3S = risti singelton, 21-24ap

              3NT = ruutu singelton, 21-24ap

       Kun singeltonväri ja pistemäärä on selvinnyt seuraava tarjous singelton värissä kysyy montako kontrollia on

              Pisteitä 17-20

                  1 askel = 4 kontrollia

  2        = 5                 

  jne.

Pisteitä 21-24

1 askel = 6 kontrollia

2        = 7               

 jne.

Seuraava singeltonvärin tarjous kysyy rouvia

                       1 askel  = 0

                       2 askel = 1

                       jne.

2S = heikko käsi, voi olla vain 3k. pata, 0-5p

                    pass 17-20ap

                    2NT singelton pata 17-20ap

                                vastaaja valitsee uuden värin

                    3C,3D = 21-22ap, värissä singelton, hyvä patatuki

                    3H = 23-24ap, erittäin vahva käsi

2NT = hyvä 6k. väri, kyselytarjous

                    3C= singelton ruutu

                    3D =              hertta

                    3H =              pata

                    3S =               risti

                          vastaaja tarjoaa pitkää väriään, jos se on risti tarjotaan 3NT

         mikäli avaajalla on singelton vastaajan värissä ja hän tarjoaa seuraavaa väriä = maximikäsi, kuva vastaajan värissä

                                 mikäli avaajalla on 4k. vastaajan värissä ja hän tarjoaa jotain väriä = ässä värissä

                                              vastaaja tarjoaa jotain väriä = singelton värissä

3C-->= 5-6p, kohtuullinen 6k. väri

uusi väri = singelton värissä

1 askel = väri ei parempi kuin QJxxxx

2 = värissä A tai K, ei singeltonia

3 = värissä A tai K, jokin singelton

                                 väri = kertoo kontrollin

                                         väri = singelton

 

 

2NT AVAUS

 

2NT = 21-22ap, tasainen

      3C = Gladiator, heikko käsi, jossa on pitkä väri

                  3D = mikä väri

                        Pass = heikko ruutu

                        3H = hertta

                        3S = pata

                        3NT = risti

                        4D = vahva ruutu

      3D = ylävärikysely

                  3H = 4k. hertta, voi olla myös 4k. pata

                        3S = ei 4k. herttaa, 4k. pata

                  3S  = ei 4k. herttaa, 4k. pata

                  3NT = ei 4k. yläväriä

                        4C = kyselytarjous ( myös 3H:n ja 3S:n jälkeen )

                              4H,4S = ei muuta 4k. väriä

                              4D = 4k. ruutu

                              4S = 4k. pata ( jos edelliseen vastattu 4k. hertta

                              4NT = 4k. risti

                        4D = ruutu ainoa 4k. väri, 3-3-4-3

                        4NT = risti ainoa 4k. väri, 3-3 3-4

                        5C = 5k. risti, 3-3-2-5

                        5D = 5k. ruutu, 3-3-5-2

                        4H = 3k. Hertta, 2-3-4-4

                        4S  = 3k. Pate, 3-2-4-4

      3H,3S = voimakas väri

      4C,4D = Teksas (siirtotarjous)

      4NT = ässäkysely

 

 

1NT AVAUS

 

1NT = 16-17ap tasainen, tai 13-15ap jos 2k. ruutu ja 5k. risti, ylävärit 3-3

                      Pass. = 0-8ap

                      2H,2S = heikko käsi 4-5k. väri, pysäytys

                      3C-3S = 6k. väri 6-7ap 2 toppihanuria

                      2NT = 9-10ap tasainen

                      3NT = n. 12ap

 4C,4D = teksas ( siirtotarjous)

 2C = 8-11ap, kyselytarjous

2D = 13-14ap

2H-3C = lopputarjous

3D = ruutuväri

avaaja tarjoaa 3NT jos on ruutuväri

3H,3S voimakas väri

3NT = ei tukea

4H,4S = hyvä tuki xxx

2H = 15ap tai 14ap ja 5k. risti

2S-3D lopputarjous

3H,3S voimakas

2S = 16-17ap

3D = lopputarjous

2NT = kysely

3C = ei 4k. yläväriä

3D = ylävärit 4-4, 3k. ruutu

3H = 4k. hertta, ei 4k. pataa

3S = 4k. pata, ei 4k. herttaa

3NT = ylävärit 4-4, 3k. risti

2NT = 15ap ja 5k. risti

3C,3D,3NT = lopputarjous

3H,3S = voimakas

2D = väh. 12ap, kyselytarjous

2H = 16-17ap, 4k. hertta, ei 4k. pataa

3NT,4H - lopputarjous,

3H = tuki on

tarjoa 3NT tai 4H , jos on erikoisvoimaa voit tehdä Cue-tarjouksen

3C,3D = väri

3NT = ei tukea

3H = 5k. hertta

Cue-tarjous kolmen tasolla = tuki, minimikäsi

Cue-tarjous neljän tasolla = tuki, maximikäsi

2S = näyttää patavärin kysyy lisäinformaatiota

2NT = ei muuta 4k. väriä

3H = 5k. hertta

3C,3D,3S = 4k. väri

2NT =kysely

samoin kuin edellä

2S = 16-17ap, 4k. pata

3NT,4S = lopputarjous

3S = ehkä täyspeli

3C,3D,3H = väri, voi olla slammi

2NT = kysely

3NT = ei muuta 4k. väriä

3S = 5k. pata

3C,3D = 4k. väri

2NT = 13-15ap, risti ainoa väri

3NT = lopputarjous

3D,3H,3S = väri

3C = uusi kysely

3D = 13-14ap, jako 3-3-3-4

3H = 15ap, jako 3-3-3-4

3S = 13-14ap, jako 3-3-2-5

3NT = 15ap, jako 3-3-2-5

3C = 16-17ap, ei 4k. yläväriä

3NT = lopputarjous

3H,3S = väri

avaaja tekee Cue-tarjouksen jos slammi on todennäköinen

4C-4S = vahva 6k. väri jossa 2 toppihanoria voimakas, slammikehoitus

uusi väri = kontrolli

3D = kysely

3H = 4k. risti

3S = 4k. ruutu

3NT = alavärit 4-4

4C,4D = 5k. väri

 

 

VASTUSTAJAT TEKEVÄT VÄLITARJOUKSEN

 

Hyppäys kolmen tasolle 6k. väri jossa 2 toppihanoria

Vastustajat tarjoavat kahden tasolla, vastaaja passaa, avaaja vastakahdentaa = 16-17ap, pito vastustajien värissä

Vastustajat tarjoavat kahden tasolla, vastaaja kahdentaa = 9-11ap kysely­tarjous

Pass = muuttaa rankaistuskahdennukseksi

2NT = 13-15ap, ei 5k. ristiä

3C = 13-15ap, 5k. risti

3NT = 16-17ap, pito vastustajien värissä

yläväri = 16-17ap, väh. 4k. väri

Cue-tarjous = 16-17ap, ei pitoa, ei 4k. yläväriä

Vastustajat tarjoavat kahden tasolla, vastaaja tarjoaa 2NT = väh. 12ap

3C = heikko avauskäsi

vahvoilla käsillä tarjotaan 4k. väri, mikäli väri on risti tarjotaan 3NT

 

 

2CAVAUS

 

2C = 12-16ap, vahva 6k. risti tai 15-16ap ja hyvä 5k. risti + 4k. muu väri

2H,2S = 6-11P, 5k. väri

Korota väriä 3k tuella tai passaa, tarjoa sivuväriä mahdollisimman alhaisella tasolla tai tarjoa 2NT

4C = partnerin värissä 4k, ei kontrollia ruudussa

4D = partnerin värissä 4k. ruutukontrolli

2NT = 10-11ap

tarjoukset normaaleja

3C,4C,5C = luonnollinen

avaaja passaa tai korottaa hyvällä kädellä

3D,3H,3S = väh. 12ap, vahva väri täyspelikehoitus

4C = odottava tarjous

3NT = 12-13ap, tasainen käsi

2D = kyselytarjous

                    3C= yksi sivupito

                                     3D  = mikä sivupito

3H = herttapito

3S = patapito

3NT = ruutupito

                  2NT = kaksi sivupitoa

                                     3D = mitkä

3H = hertta ja ruutu

3S = pata ja ruutu

3NT = hertta ja pata

                                     3H = minimikäsi, väh. 5k. väri

3S =pito padassa ja hertassa

3NT = pito padassa ja ruudussa

4C = pito hertassa ja ruudussa, mutta ei hertta ässää tai kuningasta

4D = hertta sopii, A tai K ruudussa

4H = hertta sopii, pito ruudussa, ei kontrollia

                                     3S = minimikäsi 12ap väh. 5k. pata

3NT = pito hertassa ja ruudussa

4C = pito padassa ja ruudussa tai hertassa, ei A tai K:ta padassa

4D = kontrolli ruudussa A tai K padassa

4H = kontrolli hertassa A tai K padassa

4S = pata sopii, ei kontrollia ruudussa tai hertassa

3D = väh. 6k. risti ja 5k. ruutu

3H,3S = 15-16ap, väh. 4k. väri

3NT = tiivis 6k. risti, 15-16ap

4C = pitkä rikkonainen risti, 15=16ap

 

 

3CAVAUS

 

3C = väh. 7k. hyvä risti ja yksi sivupito, 7-8 pelitikkiä

        3NT = luonnollinen

        4C,4D = luonnollinen

        3D = kysely, osoittaa ruutupidon

              3H - pito hertassa ei patapitoa

              3S = pito padassa ei herttapitoa

              3NT = pito hertassa ja padassa

              4C= pito vain ruudussa

4D = kysely, käskee näyttämään singeltonin tai ässän

4H,4S,5D = singelton tai ässä

5C = ei singeltonia ei ässää

3H = pito hertassa ei ruutupitoa

3S = pito ruudussa ei patapitoa

3NT = pito ruudussa ja padassa

4C = ei ruutupitoa

4H,4S = kierrosvaatimus

4D = kysyy singeltonia tai ässää

3S = pito padassa, ei ruutu eikä herttapitoa

                    3NT ruutu ja herttapito

                    4Cei ruutu tai herttapitoa

4D = kysyy singeltonia tai ässää

 

 

2H ja 2S AVAUS

 

2H,2S = 6k. väri 7-11ap, korkeintaan 3 kontrollia

2S,2NT = kyselytarjous

1 askel = 7-9ap, korkeintaan QJxxxx

2       = 7-9ap, 2 toppihanoria

3       = 10-11ap, korkeintaan QJxxxx

4       = 10-11ap, 2 toppihanoria

5       = AKQxxx

                               uusi väri = luonnollinen, voimakas

                                          uusi väri = kontrolli

muut tarjoukset luonnollisia

 

 

AVAUKSET 3tr. VÄRIÄ ( ei C)

 

Normaaleja ehkäisyjä

 

 

3NT AVAUS

 

3NT = gambling, läpipitävä 7-8k. alaväri ja yksi sivupito

 

 

AVAUS 1D , 1H , 1S

 

1D,1H,1S = väh. 4k. väri, 13-15ap tasaisella kädellä, 12-16ap epätasaisella

       Pass = 0-7ap

       1NT = 8-10ap, voi tarjota jo 6-7ap:llä mikäli on vain xx tuki

       korotus - 8-10ap, väh. Qxx

       hyppäävä korotus = 10-12p,  väh. 4k. tuki

       korotus neljän tasolle = ehkäisyluontoinen

       2NT = 11-12ap tasainen, ei tukea

       3NT = 13-15ap, niukasti kontrolleja, ei tarjoamatonta yläväriä ei tukea

       uusi väri yhden tasolla = väh. 4k. hyvä väri ja 5ap, kierrosvaatimus

       uusi väri kahden tasolla = väh. 11ap ja 4k. väri

       uusi väri hypäten = väh. 13ap ja KQJ9xx tarjotussa värissä

 

                      YKSIVÄRIKÄDELLÄ

              minimikäsi l2 -14ap

                        tarjoa uudelleen avausväri, korota partnerin väriä tai tarjoa lähin sangi

              maximikädellä

                        hyvällä 6k. värillä tarjoa 2NT 1H,1S tai 1NT:n jälkeen, 2C,2D,2H:n jälkeen avausväri hypäten. Tue partnerin väriä hypäten

                      KAKSIVÄRIKÄDELLÄ

              minimikäsi 12-14ap ( jos värit ovat 4-4 tai 5-4 on se heikko käsi vaik­ka olisikin 16ap )

avaa ylemmällä värillä ja tarjoa sen jälkeen alempi ilman hyppyä( alempi väri voi olla 5k. ) . Jos ylempi väri on pitempi tarjoa se uudelleen ennen alempaa väriä. Toisen värin ollessa erittäin heikko älä tarjoa sitä lainkaan.

              maximikädellä 15-16ap, ei ristiväriä

avaa alemmalla värillä ja tarjoa sen jälkeen ylempi jos ylempi väri on samanpituinen tai pitempi, Jos ylempi väri on lyhyempi avaa sil­lä ja hyppää alemmassa värissä

              toinen väri on risti

avaa ylemmällä ja hyppää ristissä, ristiväri on tällöin aina lyhyempi.

Uusi väri kolmen tasolla = uusi väri on aina pitempi kuin ensimmäinen

Neljäs väri kahden tasolla = 10-12ap ei ole väri vaan pitokysely täs­sä värissä, on kiinnostunut sangipelistä

Hyppäys toisella kierroksella omassa avaajan alavärissä tai avaajan toisessa värissä on täyspelivihje

Vastaaja tarjoaa uuden ylemmän värin kuin ensimmäinen tai alemman vä­rin hypäten = väh. 12ap, ensimmäinen väri 4k.toinen väh. 5k.

Hyppäävä tarjous avaajan ensimmäisessä värissä = tuki väh. KQxx, Kxxxx

Hyppäävä tarjous avaajan toisessa värissä neljän tasolle = hyvä tuki kiinnostunut slammista, kehotus kontrollitarjouksee

 

 

VASTUSTAJAT TEKEVÄT VÄLITARJOUKSEN

Partneri avannut 1D ja välitarjous ollut 1S

              D = n. 7-9ap, 4k. hertta ( sputnik )

              muut tarjoukset ennallaan

välitarjous 1NT

              D = rankaisu

              muut tarjoukset luonnollisia, ei voimakkaita

avaus on kahdennettu

              Pass = 0-7ap tai 9-11ap epätasainen, jolloin tarjotaan seuraavalla kerralla

              1NT = 8-10ap tasainen

              muut luonnollisia

 

 

VASTUSTAJIEN AVATTUA

 

Double = n. 12ap käskee partnerin valita joku muu väri

1NT = 16-18ap, tasainen, pito vastustajien värissä tai heikko käsi jossa 6k. väri

partneri tarjoaa aina 2C

2 väriä = 6k. väri

2NT = 16-18ap

Yksinkertainen välitarjous värissä = hyvä väh. 5k. väri

Hyppäävä välitarjous 2H,2S

1. 6k. väri, 7-11ap kun on itse vaarattomassa ja vastustajat vaaravyö­hykkeessä

2. 6k. väri, 11-13ap samoissa vyöhykkeissä

3. 6k. väri, 14-16ap epäedullisessa vyöhykkeessä

 

KAKSIVÄRIKÄDEN YLITARJOUKSET

                     a )1D,1H,1S avauksen jälkeen

                                2NT = risti ja herttaväri 1D avauksen jälkeen, alavärit yläväriava­uksen jälkeen

                                Cue-tarjous = risti ja pata 1D avauksen jälkeen, risti ja hertta 1S avauksen jälkeen

                                hypäten 3C = kaksi tarjoamatonta väriä

                     b ) 1C avauksen jälkeen

                                2C = luonnollinen näyttää ristivärin

                                2D = molemmat ylävärit

                                2NT = hertta ja ruutuväri

                                3C = ruutu ja pataväri

 

                    

1NT avauksen jälkeen

D = kuten vastustajien 1NT avaus

2C = ruutuväri

2D = herttaväri

2H = pataväri

2S = ristiväri

2NT = molemmat alavärit

 

Neljännen käden ylitarjous oman ja vastustajan partnerin passattua

Väriavauksen jälkeen

D = 8-9ap, muut värit sopivat

väri ilman hyppyä = 8-11ap, väri

hyppäävä tarjous kahden tasolle = 10-12ap, vahva väri

hyppäävä tarjous kolmen tasolle = vahva väri

jos partnerilla on pito vastustajien avausvärissä tarjoaa hän 3NT

1NT = 1S avauksen jälkeen 10-12ap

1H =                     12-14ap

1D =                     14-16ap

1C =                     16-18ap

1NT avauksen jälkeen

2C = ylävärit väh. 4-4

2D - siirtotarjous herttaan

2H - siirtotarjous pataan

kaksivärikädellä kuten olisi toisena kätenä