Carrot Club

 

1 :

a) 11-13ap, tasainen tai puolitasainen (ei 2-2 yläväreissä) tai 4414

b) 16+ ap, epätasainen

c) 17+ ap, tasainen (lukuunnottamatta 2NT avausta)

1 :

10-15 ap, 4+  (joko 5+  tai  canapé, tai 4-4-4-1)

1 / :

10-15 ap, 5+ korttia

1 NT:

14-16 ap

2 :

10-15 ap, 6+ , tai 5  ja 4 /

2 :

4-9 ap, väh. 5-4 /

2 /:

heikko

2 NT:

23-25 ap., tasainen, ei 5k- yläväriä.

 

1 avaus:  

a)

11-13ap, tasainen tai puolitasainen (ei 2-2 yläväreissä) tai 4414

b)

16+ ap, epätasainen

c)

17+ ap, tasainen (lukuunnottamatta 2NT avausta)

 

Vastaukset 1 avaukseen:

1 :

0-7p., kaikki jaot (ei ässää tai kuningasta)

1 /:

8+p, 4+ korttia

1 NT:

8-11p, ei 4 kortin yläväriä, tasaisehko

2 /:

8-12p, epätasainen, 5+/, ei 4+/

2 :

täyspelivaatimus molemmilla alaväreillä (2 NT kysyy pidempää alaväriä)

2 :

siirto 2 NT; joko 14+p, tasainen 4 kortin ylävärillä tai yksivärikäsi alavärillä, tpv.

2 NT:

12-13p, tasainen, ei 4 kortin yläväriä

3 /:

5-7p, 6+k. väri, jossa KQ tai AQ

3 /:

7k. väri jossa 2 toppikorttia

Developement of the Auction: 

Jakotyyppi

11-13ap; tasainen tai 4-4-4-1

17-19ap; tasainen, ei 5k yläväriä

20-22ap; tasainen, ei 5+ yläväriä

Vastaus

 

 

 

1 = 0-7ap; kaikki jaot

1 / (3+p.). passaa seuraavalla kierroksella.

1NT. Jatkotarjoukset kuten 1NT avauksen jälkeen.

2NT. Jatkotarjoukset kuten 2NT avauksen jälkeen.

1 / = 8+ap, 4+väri

1 / tai 1NT

2

2

1NT = 8-11ap, ei 4k.1 /, tasaisehko

Pass

3NT tai 2

3NT tai 2

2 / = 8-12ap, epätasainen, 5+ väri, ei 4k. yläväriä.

Passaa tai tarjoa 2NT/3 / (inviitti)

3NT tai 4 / (tpv)

4NT tai 4 / (tpv)

2 = tpv molemmilla alaväreillä

3NT tai kysy pidempää alaväriä 2NT:llä.

4NT tai kysy pidempää alaväriä 2NT:llä.

5NT tai kysy pidempää alaväriä 2NT:llä.

2NT = 12-13ap, tasainen ei 4k. yläväriä.

Passaa tai tarjoa 3NT

4NT tai 3  / (voi olla 4k. väri)

4NT tai 3  / (voi olla 4k. väri)

3 / = 5-7ap, 6+k. missä KQ tai AQ

Passaa tai tarjoa 4 / (ehkäisy)

3NT tai 5 /

3NT tai 5 / tai enemmän

3 / = 7k. väri jossa 2 toppihanooria

Passaa tai tarjoa 3NT/4 /

 

 

 

Jakotyyppi

16+ap. 5+k. /

16+ap. 5+k. /

Vastaus

 

 

1 = 0-7ap; kaikki jaot

4k. ylävärillä tarjoa 1 /. Ilman 4k. yläväriä tarjoa 2 / . Täyspelikädellä tarjoa 3 / .   2 / :n jälkeen vastaaja voi tarjota uuden värin 2-tasolla (4-7ap., 5+k.)

Tarjoa 1/2 /. Vastaaja voi tarjota luonnollisesti 4-7ap:llä. Jos avaaja on korottanut yläväriä, tarjoukset jatkuvat kuten 1yv - 2 yv.

1 / = 8+ap, 4+väri

Yksivärikädellä 16-18ap:llä tarjoa 3 / .. Muilla jaoilla  tarjotaan 2 ilman tukea, tuella 2 tai splinter.

Tarjoa 1/2 toista yläväriä. TPV, tuella 2 tai splinter.

1NT = 8-11ap, ei 4k.1 /, tasaisehko

Ruutuvärillä tarjoa 2 , ristillä tarjoa 2NT. Tai 3NT (lopputarjous). 3 / (Voimakas  yksivärikäsi; kehoitus cue-tarjoukseen.), 4 / (RKC Gerber), tai 2 (näyttää 17+ap, tasainen tai pitkä alaväri).

Tarjoa 2 /, tpv tai 3 / (Voimakas  yksivärikäsi; kehoitus cue-tarjoukseen.)

2 / = 8-12ap, epätasainen, 5+ väri, ei 4k. yläväriä.

Tarjoa 2/3 toista alaväriä, tuplakorota tai tarjoa splinter.

Tarjoa 2 /

2 = tpv molemmilla alaväreillä

Tarjoa 4 / (Roman KeyCard Gerber).

Tarjoa 3 / tai 2NT kysyen pidempää alaväriä

2NT = 12-13ap, tasainen ei 4k. yläväriä.

Tarjoa 3/4 / . Huom! 3 / voi olla 4k. väri (17+ap, tasainen)

Tarjoa 3 /.

3 / = 5-7ap, 6+k. missä KQ tai AQ

 

Pass tai 3 /.

3 / = 7k. väri jossa 2 toppihanooria

Tarjoa 4 /

 

 

 

Tarjoukset 1  - 1 / - 2 jälkeen:

2 :

5k. (tai huono 6k.). Avaaja tarjoaa 2 NT dubbeltonilla (jatko luonnollista); 2  tuella (11+ap.llä vastaaja tarjoaa kuten 1 / - 2NT:n jälkeen; 8-10ap:llä ja lyhyydellä vastaaja tarjoaa 2 NT, avaaja voi kysyä 3 :llä)

2 :

4k. väri 8-10p. 2 NT on kysely: 3 / = 5k. väri; 3  = singleton toisessa ylävärissä; 3  =1  - 1 jälkeen osoittaa 4k. ja 1 - 1 jälkeen 4-4-3-2 jossa 4k. alaväri; 3NT = 4-3-3-3  1 - 1 jälkeen ja  joko 4-4-3-2 tai 4-3-3-3 1 - 1 jälkeen.

2 NT:

4 /tasainen 11+p.; jatko luonnollista; tukikädellä avaaja tarjoaa 3 /.

3 /:

5k. väri, 4k. yläväri, 11+ ap; jatkotarjoukset luonnollisia; tukikädellä avaaja tarjoaa 3 yläväriä ja vastaaja näyttää singeltonin.

3 /:

hyvä 6k. väri, ei singletonia.

3 toinen yv/ 4 /:

hyvä 6k. yläväri, splinter

 

Tarjoukset 1  - 1 /  - 2 jälkeen:

2 : näyttää joko kaksivärikäden ilman tukea vastaaja yläväriin tai ykisivärikäden 19+ p (alaväriyksivärikäsi 16-18ap:llä tarjotaan 1  - 1 / - 3 alaväriä.) 

2 :

3k.+ ruutua; avaaja tarjoaa 2 yläväriä 3k. tuella, 2 toista yläväriä 4k. värillä, 2 NT ristillä (näyttää joko / kaksivärikäden jossa pedempi risti tai 19+p. ristivärillä; vastaaja tarjoaa 3  3k. tuella),  tai 3  näyttää ruudun.

2 :

(1  - 1 jälkeen): 4+ , alle 3k. .

 

      2 : (1  - 1 jälkeen): 5+ , alle 3k. .

2 :

(1  - 1 jälkeen): tasan 4k. , 4k. , alle 3k. (väh.3k. ).

 

      2 :(1  - 1 jälkeen): 5+ , alle 3k. , alle 4k. (joko 6k.  tai väh. 3k. ).

2 NT:

4 korttia tarjotussa ylävärissä, alle 3k. , alle 4 korttia tarjoamattomassa ylävärissä (joten väh. 4k. ).

3 /:

5+ korttia, kieltää 4 kortin toisen ylävärin ja  3 kortin toisen alavärin.

 

1 - 1 / - 2 - 2 / jälkeen, 2 NT: näyttää ristivärin. Vastaaja tarjoaa 3  3k. tuella

 

Tarjoukset 1  - 1 NT - 2  ("Doubleton Stayman") jälkeen:

2 :

ei yläväri doubletonia; 2  = rele: 2  = 3-3-3-4, 2 NT =3-3-4-3, 3 = 3-3-2-5, 3  = 3-3-5-2.

2 /:

2k. väri, 3k. toisessa ylävärissä; 2 NT avaajalta on rele. Vastaaja tarjoaa 3 / 5k. värillä (5-3-3-2 jako) ja muutoin (4-4 -): 3 NT pito doubletonvärissä, 3 doubletonväriä ilman pitoa ja 8-9 p:llä, 3 toista yläväriä 10-11 p:llä (ei pitoa doubletonvärissä).

2 NT:

ylävärit 2-2, jako 2-2-5-4 tai 2-2-4-5.

3 /:

6k. väri.

 

Tarjoukset 1  - 1  - 1 jälkeen:

1 NT

11+ p., tasainen, doubleton

2 NT

11+ p., tasainen 4k.  tuki; avaaja tarjoaa kuten1 - 2 NT

3 NT

8-10 p., tasainen; doubleton

2

11+, 3k.  tuki

3

8-10 p., 3k.  tuki

4

8-10 p., 4k.  tuki

4 /

Splinter, 4k.  tuki

 

Vahva 4-4-4-1 jako:

1  - 1 / jälkeen, 2 NT = 4-4-4-1 singletonilla partnerin värissä 19+ p.; 3 NT =  sama mutta 16-18 p.

 

 

 

1 avaus :

1 : 10-15 ap, 4+  (joko 5+  tai  canapé, tai 4-4-4-1)

Ainoa ei klassinen jakauma on 4  ja 5 .

Vastaukset ovat luonnollisia, käännetyin korotuksin. Ainoa ei luonnollinen vastaus on 3 , joka näyttää puolitasaisen korotuksen 4+ ei 4k. / ja 10-12ap. (liian heikko  ja liian vahva 3 :un).

Jatkotarjoukset ovat luonnollisia, uusi väri 2 :n ja 3 :n jälkeen näyttävät pidon

1  - 1 /  - 1 NT jälkeen, 2 kysyy toista yläväriä, 3  on pysäytys ja 2 NT näyttää :n, inviitti.

1  - 1 /  - 3  lupaa 3k. tuen vastaajan väriin (ja hyvän käden, 6k. )

1  - 1 /  - 2 NT on kuten 3  tarjous ilman 3k. tukea)

1  - 1 /  - 4   lupaa 4k. tuen vastaajan yläväriin.

 

.

1 /  avaus :

1 / : 10-15 ap, 5+ korttia  (Huom: 14-15 ap ja 5-3-3-2 jaolla avataa 1NT).

1. 1 : (1 jälkeen), 4+   8+ ap.

1  - 1  - 1 NT =11-13 p; 2  kysyy toista yläväriä..

1  - 1 - 3  = 3k. patatuki.

1  - 1  - 2 NT = 6+  kuten 3  tarjous, mutta alle 3k. patatuki.

1  - 1  - 3 / = 5-5, 14-15 ap.

2. Puolivoimakas 1NT

1 NT vastaus on joko normaali (7-10 ap., alle 3k. tuki) tai inviitti 3k. tuella. Avaaja voi passata tasaisella minimikädellä.

3. Värin korotus

1 NT: 3k. tuki, 11-13 ap (inviitti).

2 avausväriä: 3k. tuki 8-10 ap.

3 avausväriä: ehkäisevä, väh. 4k. tuki.

4 avausväriä: heikko ehkäisevä (5+ , ei kuvakortteja).

2 avausväriä+1:  mini-splinter korotus 4k. tuki, tuntematon singelton tai renonssi.

2 avausväriä+2: Jacoby - 14+ ap tasaisehko 4 kortin tuella.

2 avausväriä+3: 4k. tuki, 8-10 ap.

2 avausväriä+4: 4k. limit korotus.

3 NT: splinter avausvärin alapuolisessa värissä (ruutu 1 jälkeen; hertta1 jälkeen).

3  / 4 1  jälkeen ja 4  /  1 jälkeen: splinters.

4 avausväriä-1:  poissulkee RKCB renonssi värissä.

4 avausväriä+1: RKCB (Roman KeyCard Blackwood)

Jatkotarjoukset:

Yksinkertaisen korotuksen jälkeen.

Uusi väri on maksimi ja kysyy apua väriin, lukuunottamatta 1 - 2 - 2NT joka kysyy apua pataan.

Avaajan halvin tarjous (2  ja 2 NT) on puppet seuraavaan väriin (2 NT or 3 ), jonka jälkeen avaaja näyttää lyhyytensä (3 näyttää patalyhyyttä, 3 näyttää ristilyhyyttä).

Uudelleenkorotus on ehkäisevä, ei inviitti.

Mini-Splinter korotuksen jälkeen

1 askel on rele näyttäen hyvän käden (alle 7 menevää), johon vastaaja näyttää lyhyytensä. 6.lla menevällä vastaaja jatkaa.

Vahvan 2 avausväriä+2 (Jacoby) jälkeen.

Avaaja näyttää lyhyytensä 3-tasolla. Ilman lyhyyttä avaaja näyttää hyvän toisen värinsä 4-tasolla. Ilman kumpaakaan edellistä tarjoaa hän 3NT minimillä.

4. 2 yli 1 vastaus

11+ ap., vaatimus 2 NT.in.  Vastaajan värin korotus on täyspelivaatimus.

Minimikädellä, ilman tukea vastaajan väriin avaaja tarjoaa uudelleen avausvärinsä, minimillä ja tuella avaaja tarjoaa 2NT.

5. Jatkotarjoukset

Kun valtti on sovittu, 3NT kieltää slammikiinnostuksen, kun taas vapaa cue-bid 4-tasolla osoittaa kiinnostuksen.

 

2  avaus :

2 : 10-15 ap, 6+ , tai 5  ja 4 /

Vastaukset:

2 : rele; avaaja tarjoaa 

2 / 4k. värillä ja 10-12 ap:llä, 2 NT ilman yläväriä ja 10-12 ap:llä,

3 ilman yläväriä ja 13-15ap:llä,

3 / 4k. värillä ja 13-15 ap.

2 / : luonnollinen, ei vaatimus.

2 NT: tuki, kysyy lyhyyttä (3  ei lyhyyksiä).

3 : ehkäisevä.

3 / : täyspelivaatimus.

 

2  avaus :

2 : 4-9 ap, väh. 5-4 /

Vastaukset:

2 / : lopputarjous.

2 NT: vahva rele.

3 : lopputarjous.

3 : inviitti 3-3 yläväreillä.

3 / : ehkäisy.

Jatkotarjoukset 2  - 2 NT - ? :

3 : heikko 5-4 (3  kysyy pidempää väriä).

3 : heikko 5-5 (3 / lopputarjous; 3 NT kysyy lyhyyttä).

3 : Maximi 5 /4 .

3 : Maximi 5 /4 .

3 NT: Hyvä 5-5 ja renonssi. 4  kysyy: 4  =  reno 4  = reno.

4 /: hyvä 5-5, singelton tarjotussa värissä.

Kun vastustajat tulevat mukaan, kaikki kahdennukset ovat rankaisuja; alavärihyppy on tuki yläväriin.