EINARIRISTI

 

AVAUS 1C

   1C = tasainen jako, väh. 18ap, ei 21-22ap epätasainen väh. 17ap väh. 8,5 pelitikkiä, vahva yksivärikäsi

1D = väh. 6ap, 0-2 kontrollia, vaatimus 2NT

1H = 0-5ap 1S = 3 kontrollia, tpv

1NT = 4 kontrollia, tpv.

2C = 5 kontrollia,tpv

2D = 6 kontrollia, tpv

2NT = 7 kontrollia, tpv

2H,2S = 6k. väri, 0-5ap

3 väriä 7k. väri, 0-5ap

4 väriä, 8k. väri, 0-5ap

 

VASTUSTAJAT TEKEVÄT VÄLITARJOUKSEN

         välitarjous 1D-2S

                             D = rankaisu jos vastustajat ovat vaaravyöhykkeessä, muutoin väh. 6ap ja 0-2 kontrollia

                             seuraava väri = 3 kontrollia ei kontrollia vastustajien värissä

                             sitä seuraava väri = 4 kontrollia jne.

                             lähin sangi = 3 kontrollia joista väh. 1 vastustajien värissä

                             2 yläväriä = 6k. väri, 0-5ap ( 1C-1S-2H )

         välitarjous 3-4 tasolla

                             D = ehdollinen rankaisu

                             oma väri = 2-3 kontrollia, väh. Qxxxx

                             3NT = haluaa pelata

                             vastustajien väri = väh. 4 kontrollia

                             3H,3S:n jälkeen 4C lupaa 4k. tarjoamattoman ylävärin

         avaus kahdennetaan

                             Pass = 0-3ap

                             1H =  4-5ap

 

 

AVAAJAN TOINEN TARJOUS TASAISELLA KÄDELLÄ ei 5k. väriä

alin sangi = 18-20ap

hyppäys sangissa = 23-24ap

tuplahyppy sangissa = väh. 25ap

1C-1H-1NT:n jälkeen

2C = gladiator

2D = automaatio vastaus

2H,2S avaajan on passattava

2NT = Qxxxxx ristissä

3C,3D Axxxxx tai Kxxxxx ko. värissä

2D = ylävärikysely

2NT = ei 4k. yläväriä, 18-19ap

3NT = ei 4k. yläväriä, 20ap

2H/S = 5k- väri, 4-5ap

2NT = KQxxx alavärissä,

3C/D = AJxxxx, KQxxxx, KJxxxx tai QJ10xxx ko. värissä

Muiden kontrollivastausten jälkeen ristitarjous on Baron ja muut värit väh. 5

Mikäli vastaajalla on 1D:n kontrollivastaus ja ylävärissä väh. QJxxxx tai alavärissä Kxxxxxx ja 2 kontrollia tulee hänen hypätä ko. värissä toisella kierroksella

 

 

 

JATKOTARJOUKSET EPÄTASAISELLA KÄDELLÄ

Tarjoa 5k. väri. Vastaaja voi tukea ( Qxx, xxxx ) , tarjota oman 5k. värin tai sangin. Avaajan toinen väri on väh. 4k. ja tueksi vaaditaan myös 4k. Jos vastaajalla on väh. 3 kontrollia, suora tuki on slammi-inviitti, samoin kuin hyppy uudessa värissä. Hyppy on splinter. Myös avaajan tuki positiivisen vastaajan väriin on slammi-inviitti. Kolmella kontrollilla ja väh. AKQJxx, AKQxxxx vastaaja tarjoaa ensin oman värinsä ja seuraavalla kierroksella hyppää tässä värissä.

Kontrollivastauksen 1D jälkeen ylävärin tukeminen

2yv. -,., 2 kontrollia, hyvä -tuki, jokin singelton tai renonssi

2NT = kysely

tarjoa kolmen tasolla singelton

3NT renonssi risti

4C renonssi ruutu

3yv. -- renonssi toisessa

3yv. = 2 kontrollia, hyvä tuki, ei singeltonia tai renonssia

4yv. = 1 kontrolli, hyvä tuki, ei singeltonia tai renonssia

4C,4D = 1 kontrolli, singelton on tai renonssi ko. värissä

 

1D:n jälkeen saatuaan tuen omaan väriinsä, uudelleen tämä väri = kysyy tuen laatua

1 askel

= xxxx

2  

= toppihanori kolmantena

3  

= 2 toppihanoria

4  

= toppihanori neljäntenä

5  

= 2 toppihanoria neljäntenänä

 

Saatuaan valttituen avaaja voi kysyä sivuvärejä tarjoamalla uutta väriä

1 askel

= ei pitoa xxx

2  

= Qxx tai dubelton

3  

= Kx.. tai singelton

4  

= A., tai renonssi

5  

= AQ.. tai KQ..

 

Avaaja voi kysyä vastaajan väriä korottamalla ko. väriä

1 askel

= väh. 5 hakkua

2  

= toppihanori viidentenä

3  

= 2 toppihanoria viidentenä

4  

= toppihanori kuudentena

5  

= 2 toppihanoria kuudentena

              

Saatuaan vastaukseksi hakkuja väri uudelleen kysyy pituutta

1 askel

= 5 korttia

2  

= 6 korttia jne.

 

Uusi väri kysyy pitoa

 

TIKKIKÄDELLÄ

 

Jos avaaja muuhun kuin 1H vastaukseen hyppää, hänellä on pitkä vahva väri AKQxxxx, AKJxxxxx, 13-16ap ja väh. 8,5 pelitikkiä. Tarjoukseen vastaaja kertoo alimman kontrollinsa. Tämän jälkeen kaikki uudet värit ilmoittavat kontrollin.

 

 

AVAUS 2NT

 

2NT = 21-22ap tasainen

3C = gladiator

3D = ylävärikysely

jollei löydy yhteistä yläväriä

4C = alavärikysely

4D = 3-3-4-3

4H = 2-3-4-4

4S = 3-2-4-4

4NT = 3-3-3-4

5C,5D = 5k. väri

Jos avaaja on luvannut toisen ylävärin

4D = ruutuväri

4H = 3-4-3-3

4S = ylävärit 4-4

4NT = ristiväri

3H,3S = väh. 5k. väri, vaatimus

4C = siirto herttaan

4D = siirto pataan

 

 

AVAUS 1D

 

1D = 12-16ap, väh. 4k. ruutu ainoana värinä

12-14ap, ruutu-risti 2-5, 3-5, 4-5, 4-6

12-16ap, ruutu-yläväri 5-4, 6-4, 6-5 tai ruutu-pata 4-4

12-16ap, marmicit joissa lyhyt hertta

1H,1S = väh. 4k. kierrosvaatimus

1NT = 6-10ap, ei vaatimus

2C = yleensä väri, vaatimus 2NT:iin

2D = heikko korotus

2H,2S = väh. 14ap ja 6k. väri tai 5-4 ko. väri-ruutu

2NT = 15-17ap, jako 3 3 3-4 tai 3-3-4-3

3C = 14ap+ väh. 6k. väri­

3D = 12 -14ap, 5k.

3H,3S,4C = splinter, väh. 5k. ruutu

3NT haluaa pelata

4D = heikko ehkäisy

4H,4S = haluaa pelata

 

 

AVAUS 1H

1H = 12-16ap, väh. 4k. hertta ainoana värinä

12-14ap, H-S H-D, H-C 4-4

12-16ap, marmic'it joissa ei lyhyttä herttaa

12-16ap, H-S, H-D 6-4 tai  5-4, H-S, H-D tai H-C 6-5, H-C 5-6

1S = väh. 4k. kierrosvaatimus

1NT =6-10ap, ei vaatimus

2C,2D = yleensä väri, vaatimus 2NT:iin

2H = heikko korotus

2S = vahva, väh. 6k. tai S-H 5-4, väh. 14ap.

2NT = 15-17ap, jako 3 3-3-4 tai 3 3-4-3

3C,3D = väh. 14ap, väh. 6k. tai C/D-H 5-4

3H = 10-12ap, ei vaatimus

3S,4C,4D = splinter

3NT haluaa pelata, väli. xxx hertassa

4H lopputarjous

 

 

AVAUS 1S

1S = 12-16ap, väh. 4k. väri ainoana värinä

12-14ap, S-C 4-4

12-16ap, 5-4/6-4 S-H tai S-D tai 6-5 S-H/D/C tai 5-6 S-C

kuten 1H avauksen jälkeen

Jos avaajalla on erittäin vahva 5k. Yläväri ja 15-16ap hänen tulee avata ylä~ värillä ja seuraavalla kierroksella hypätä sangissa. 4. väri on kv. ei tpv.

 

 

AVAUS 1NT

   1NT = 15-17ap, ei 5k. yläväriä

2C = 8-9ap, vaatimus 2NT:iin, ylävärikysely

2D = tpv. ylävärikysely

2NT = ei 4k. yläväriä

3C,3D = 5k. väri

uusi väri = 5k. väri

4C,4D = tuplaylivientejä

4H,4S = haluaa pelata

4NT –ässäkysely

2H,2S,3C,3D = haluaa pelata

3H,3S .. KQxxxx eikä muuta

 

 

AVAUS 2C

   2C=   12-16ap, 6k. risti

12-16ap, risti-yläväri 5-4 tai 6-4

15-16ap, risti-ruutu 5-4 tai 6-4

2D = väh. 8ap, kysely

2H,2S = 4k. väri, jos 5-4 niin 12-16ap jos 6-4 niin 12-14ap

2NT 6k. risti, 12-14ap, yksi sivupito

3C 6k. risti, 14-16ap, kaksi sivupitoa

3D,3H,3S = 4k. väri, väh. 6k. risti, 15-16ap, tpv.

3NT = läpikäyvä risti, 14-16ap

Vastaajan tarjoukset 2C-2D-2H:n jälkeen

2S = 5k. väri, tpv.

2NT =8-10ap, 4k. pata

3D = kysyy avaajan pitoja

3S = patapito

3NT = ruutupito

3H = ei sivupitoa, jako 5-4

4C = ei sivupitoa, jako 6-4

              4C= pysäytys

3H = luonnollinen inviitti

3S,4D = Cue-tarjouksia hertta valttina

3NT = haluaa pelata,­

4C = slammivihje ristissä, pyytää Cue-tarjouksia

Samoja periaatteita noudatetaan 2C-2D-2S:n jälkeen

 

Vastaajan tarjoukset 2C-2D-2NT:n jälkeen

Pass = hyvä peli

3C = hyvä peli, 8-9ap

3D = kysyy pitoja

3H,3S = 5k. väri, tpv.

3NT haluaa pelata

4C slammivihje ristissä

 

Tarjoussarjassa 2C-2D-3C-3D kysyy ja avaaja tarjoaa 3H tai 3S pidol­la tarjousvärissä sekä ruudussa, 3NT pidolla molemmissa yläväreissä

Mikäli avaaja tarjoaa 2D:n jälkeen jonkun korkeamman tarjouksen, vastaajan 4C on slammivihje ristissä ja 4D slammivihje avaajan toisessa värissä. Ylläväritarjous lupaa 6k. värin

      2NT = avaajan tarjottava aina 3C

     3D = 5k. väri ei kiellä 4k. yläväriä

                     avaaja tarjoaa omaa yläväriään tai valitsee 3NT,4C,4D

3H = ylävärit 5-5

3S = pata-ruutu 5-5

3NT = hertta-ruutu 5-5, saa passata

4C = hertta-ruutu 5-5

4D,4H,4S = slammivihje ristissä, renonssi tarjotussa värissä

2H,2S = 8-10ap, väh. 5k. väri, inviitti

3C = ristituki, lievä inviitti

3D = 9-llap, 6k. väri

  avaaja voi passata, tarjota 314T tai tarjota yläväriä pitona sangia var­ten

3H,3S = 6k. väri, jossa 2 toppikorttia, tpv.

uusi väri on Cue

3NT = haluaa pelata

4C,5C = ehkäisy

 

 

AVAUS 2D ( roomalainen avaus )

   2D = 12-16ap, ruutu-risti 5-4,5-5 tai 6-4

Pass = toivoo parasta

2H,2S = lopputarjous

2NT = kysely

3C = 2-2-5-4, 12-16ap

3D = 6-4, 12-16ap

3H = 1-3-5-4, 12-16ap

3S = 3-1-5-4, 12-16ap

3NT = 1-2-5-5 tai 2-1-5-5, 12-16ap

4C = 3-0-5-5, 15-16ap

4D = 0-3-5-5, 15-16ap

4H = 0-4-5-4, 15-16ap

4S = 4-0-5-4, 15-16ap

3C = lopputarjous

3D = vihjaus 3NT:iin

avaaja passaa tai tarjoaa yläväripidon

3H,3S = 6-7k. väri vaatimus, ei tukea avaajan väreihin

3NT = haluaa,pelata

4C = invitoi 5C:iin

4D = ehkäisy

4H,4S = haluaa pelata

Kun avaajan pistevoima ei tarkasti selviä 2NT:n jälkeen, vastaaja voi kysyä sitä lyhyellä värillä

1 askel

= 12-14ap

2  

= 15-16ap

    Kun vastaaja 2NT:n jälkeen tarjoaa 4C, niin hän kysyy ristin huippukortteja

1 askel

= 0

2  

= 1 jne.

   Mitä tulee värien vahvuuteen, niin pääväreissä tulisi olla väh. 2 toppihanoria ja avausväri ei mielellään 5 hakkua

 

AVAUS 2H ( roomalainen avaus )

2H = 12-16ap, hertta-risti 5-4, 5-5 tai 6-4

Vastaajan tarjoukset kuin 2D:n jälkeen, paitsi 3D on sign-off

        Vastaukset 2NT:iin

3C = 2-5-2-4, 12-16ap

3D = 1-5-3-4, 12-16ap tai 0-5-4-4, 12-16ap

3H = 2-6-1-4, 1-6-2~4, 12-16ap tai 0-6-3-4, 3-6-0-4, 12-14ap

3S = 3-5-1-4, 12-16ap tai 4-5-0-4, 12-14ap

3NT = 1-5-2-5, 2-5-1-5, 12-16ap tai 0-5-3-5, 3-5-0-5, 12 -14ap

4C = 3-5-0-5, 15-16ap

4D = 0-5-3-5, 15-16ap

4H = 0-6-3-4, 3-6-0-4, 15-16ap

4S = 4-5-0-4, 15-16ap

   4H:n vastaukseen 4NT kysyy tarkemmin

5C = 1 ässä ja ruutureno

5D = 1 ässä ja patareno

5H = 2ässää ja ruutureno

5S = 2 ässää ja patareno

HUOM.Jos on minimikäsi 12-14ap ja jako 3-5-0-5, 0-5-3-5 ja partneri kysyy ässiä, niin

6C = 2 ässää ja ruutureno

6D = 2 ässää ja patareno

 

 

AVAUS 2S ( roomalainen avaus )

   2S = 12-16ap, pata-risti 5-4, 5-5 tai 6-4 Vastaajan tarjoukset kuin 2H:ssa paitsi 3H = lupaa KQxxxx hertassa ja xx padassa, ei ole vaatimus

   Vastaukset 2NT:iin

3C = 5-2-2-4, 12-16ap

3D = 5-1-3-4 tai 5-0-4 4, 12-16ap

3H = 5-3-1-4 tai 5-4-0-4, 12-16ap

3S = 6-1-2-4, 6-2-1-4, 6-0-3-4 tai 6-3-0-4, 12-16ap

3NT = 5-1-2-5, 5-2-1-5, 5-0-3-5 tai 5-3-0-5, 12-16ap

4C = 5-3-0-5, 15-16ap

4D = 5-0-3-5, 15-16ap

4H = 5-4-0-5, 15-16ap

4S = 6-0-3-4 tai 6-3-0-4, 15-16ap

 

 

AVAUS 3 VÄRIÄ

   3 väriä = normaali ehkäisy

 

 

AVAUS 3NT

   3NT = väh. 7k. läpikäyvä alaväri, ei sivupitoa

4C = käskee passata jos väri on risti

4D = kysyy singeltonia

4H = hertta singelton

4S = pata singelton

5C = ruutu singelton

5D = risti singelton

4H,4S = haluaa pelata

 

 

AVAUKSET4C,4D

   4C = läpikäyvä väh. 7k. hertta ja sivussa A tai K

   4D = läpikäyvä väh. 7k. pata ja sivussa A tai K jokin muu kuin avaajan väri = Cue-tarjous

 

 

PUOLUSTUSTARJOUKSET

Uusi väri = väh. llap ja 5k. väri

Hypäten uusi väri = heikko

1NT = 15-17ap ( neljännessä kädessä 11-14ap)

vastaajan ainoa vaatimus on vastustajien väri joka kysyy 4k. yläväriä

Vastustajan välitarjouksen jälkeen avaajan väriä alempi väri on vaatimus. Vastustajan väri on vaatimus ja kysyy pitoa vastustajien värissä tai 4k. yläväriä

Kahdennukset ovat ilmaisu-, rankaisu-, vasta-, sputnik- ja responsive kahden.

Ilmaisu- ja rankaisukahdennukset ovat normaalit, käytössä on ns. Herbert- konventtio, vastaajan tulee partnerin 1-tason ilmaisukahdennuksen jälkeen 0-7 ap:llä tarjota seuraavaa väriä.1NT on 8-9ap, ei välttämättä pitoa avausvärissä eikä tarjoamatonta yläväriä

Vastustajan ilmaisukahdennukseen RD lupaa väh. 10ap ja kork. 5k. tuen avausväriin 2NT lupaa, 10ap ja väh. 4k. tuen avausväriin

Sputnik on 1-tasolla ja 2C-avauksen jälkeen 2-tasolla. Sputnik lupaa 8-11ap ja tarjoamattomat värit. Vahvalla tasaisella kädellä voi ensin sputnik-kahdentaa ja sitten tarjota vastustajan väriä.

Kilpaileva kahdennus esiintyy yleensä vastustajan heikkoja tarjouksia vastaan.

 

Vastustajan heikon kakkosen jälkeen

D = pito avausvärissä ja tasainen käsi

2NT =kork. singelton avausvärissä, hyvät kortit

lav-2av = ylin ja tarjoamaton väri väh. 5-5

2NT = kysyy toista väriä

lav-2NT = 2 alinta tarjoamatonta väriä väh. 5-5, 8-11ap

 

Heikkoa sangia vastaan Aspro

2C = 4k. hertta ja 5k. toinen väri

2D = 4k. pata ja 5k. toinen väri

jos vastaaja on kiinnostunut 5k. väristä tarjoaa hän 2NT hyvillä korteilla ja seuraavaa väriä heikoilla korteilla, johon Aspron tarjonnut passaa jos se on hänen lupaamansa väri

 

Keinotekoista 1C:tä vastaan ( vahva avaus )

D = ylävärit

1NT = alavärit

väritarjous = ko. väri, 1S saattaa olla a la Meredith

 

 

5NT:llä kysytään joko kuninkaita tai valtin huippuja

6C = 0 kuninkasta tai toppikorttia jne.

   Yhteisen valttivärin löydyttyä sivuvärin tarjoaminen lupaa värin ja arvoilla siinä vastaaja voi tarjota täyspelin ( positiivinen trial

 

 

LÄHTÖKORTIT

 

AKx, AQJx, KJ10x, Kxxx, xx, xxx, xxxx,

 

Merkinannot ovat italialaiset

pariton kortti pyytää

parillinen kortti kieltää

kieltävässä kortissa on yleensä lavinthal

käännetty pituusmerkinanto ( Malmö )

 

Käännettäessä osoitetaan

Valttipeli =   kahdesta isompi

kolmesta keskimmäinen

kuvan alta pienin

 

Sangipeli = pariton pyytää palautusta samassa värissä

                 parillisessa on lavinthal