Magic Diamond

Lyhennelmä Magic Diamond tarjoussysteemistä.  Tässä esitellään vain avaukset ja 1. vastaustarjous.  Alkuperäisen täydellisen version löydät Sven-Olov Flodqvist's Homepage sivustolta.

Avaus

1. ja 2 käsi

3. ja 4. käsi

Pass

0-11ap., tasainen tai 0-7 epätasainen

   

1

12-16ap., epätasainen (voi olla 5332) ylävärillä  tai 15-17NT

12-15ap., tasainen tai 5+ / ja 5+ / 13-16ap - hyvä pelivoima..

1

17+ap., (18+ jos tasainen)

(17)18+ap., epätasainen (19+ jos 4333/4432)

1 /

8-11ap., 4+väri, voi olla pidempi alaväri. Ei 4432/4333

11-16(17)ap. 4+väri, voi olla pidempi alaväri. Ei 4432/4333

1NT

12-14., tasainen

16-18ap., tasainen

2 /

8-11ap., 5+väri, epätasainen, ei 4k./. 22(54) jos pisteet alaväreissä.

11-16(17)ap., voi olla 4 kortin yläväri minimillä ja huonolla alavärillä.

2 /

6-11ap., 5+ väri ja 5k. tai toinen yläväri 5+ ja 5k.. Voima väreissä jos minimi.

8-11ap., 5+ väri ja 5k. tai toinen yläväri 5+ ja 5k..

2NT

(6)8-11, 55+ / tai /. Voima väreissä jos minimi.

55+ /, (8)9-12ap.,  tai 55+ /, 11-17ap.

3X

Ehkäisy normaalisti alavärissä, mutta mahdollinen hyvin heikolla ylävärillä tai vaaraton vastaan vaara.

   

3NT

Korvaa normaalin 4 /.

4.käsi:: Määrittelemätön peli.

4 /

Vahva 4 /, tiivis väri tai sivuässä jos väristä puuttuu A tai K.

Vahvempi

4 /

Luonnollinen ehkäisy/gambling

 

4NT

Kysyy tiettyjä ässiä.

 

 

Vastaukset 1  avaukseen

 

1 =

0-7(8NT) tai (12)13+, täyspelivaatimus.

1 / =

Kuten 1 / avaus, mutta kierrosvaatimus. Sama jatko, mutta seuraavin muutoksin, koska vastaaja tietää 12+ pistettä.

 

a.  Korotus12-13p.

 

b.  siirto – 2yv+1 luonnollinen, ei 3k. tukea.

 

c.  Hyppy 3 / siirron jälkeen ei takaa tukea.

 

d.  3 / inviitti, hyvä tuki.

 

e.   2NT. Täyspelivaatimus

 

f.  1 –1 /; hyppysiirto 3 / 14-16 solidilla värillä.

1NT =

9-11(12)NT

2 taso =

Kuten avaus 1. tai 2. kädessä.

3X =

Kuten avaus vaarattomassa.

3NT =

16-17, periaatteessa 4333 .

4X =

Kuten avaus

 

Vastaukset 1 avaukseen

Kaikki tarjoukset 1 :a lukuun ottamatta ovat täyspelivaatimuksia, mutta avaaja voi passata ennen täyttäpeliä 3/4 kätenä.

1 =

0-7, ei ässää tai kuningasta

1 =

8+., ei 6k. alaväriä, ei 5k. yläväriä, 5332 jako alavärillä mahdollinen.

1NT =

8+, 5+ , ei 5332

2 =

8+, 5+ , ei 5332

2 =

8+, 6 jossa väh. Q tai 7+

2 =

8+, 6  jossa väh. Q tai 7+

2 =

8+, 55+ alaväreissä

2NT = rele

3 / = extra pituutta

3 / = lyhyt väri 11+p.

3NT = minimi

2NT =

11-12, 4441/5440, ei 5k./

3 = rele, vastaaja tarjoaa lyhyen värin alapuolisen värin - 3NT = lyhyt

3X =

Siirtotarjous 6+ kortin solidiin väriin.

Yläväri alavärin jälkeen = luonnollinen voi olla pysäytys 4 yläväriin, mutta on Cuetarjous toisen alavärin jälkeen

Alaväri = Cuetarjous

Väri = Rele, kysyy värin pituutta, 1 askel = 6k. jne.

4 / =

KQJxxxx

/ =

3-6p., 8 kortin väri.

 

Vastaukset 1 / avaukseen

(7)8-11ap. väh. 4k. väri ja epätasainen jako tai 5332. Huom! 55+ jaot joissa ylä- ja alaväri sekä 6,5 menevää, avataan 2 /.  Samanlaisilla käsillä joissa 55+ alavärit avataan 2NT.  44 yläväreillä avataan 1 .  Canape pidemmällä alavärillä on mahdollinen.

1 =

Luonnollinen, kierrosvaatimus.  Avaajalla oletettavasti 10ap.+, mutta voi olla vähemmänkin yrittäessään löytää parempaa sitoumusta kuin 1 tai yrittäessä vaikeuttaa vastustajien tarjoamista.

1 NT, 2/1 =

Siirto seuraavaan väriin joko pitkällä värillä ja heikolla kädellä tai hakee.  Silloin väri voi olla 4k. (myös 3k. 3433 jaolla 1 jälkeen).  Jos siirto on yläväriin, voi olla tasainen jako 3-4k. tuella ja 12-14ap:llä, mutta voi olla myös enemmän - uudelleentarjoaa 2/3NT tai epätasainen - uudelleentarjoaa alempaa (5)6+ väri, inviitti.

2 / =

Laaja-alainen korotus, usein 3 korttia, kieltää siirtotarjousvoiman, 3 / tai 2NT.  Vaikka tämä korotus voi olla hyvin heikko, avaaja voi nostaa  pitkällä valtilla ja hyvällä jaolla.  Rosenkrants moduli on käytössä, mutta korotus on ehkäisevä.

2 =

Lopputarjous 1 avauksen jälkeen.

2 NT =

Vähintään inviitti 4+ tuella.  Ylävärituki moduuli.

3 alempaa =

Luonnollinen, täyspeli(slammi)vaatimus, 6+ vahva väri.

3 / =

Ehkäisy, mutta jotakin voimaa ja 5+ tuki tai lyhyt väri jos 4k. tuki.

3 NT =

Lopputarjous, määrittelemätön.

3 /4/ =

Renonssi, slammiyritys.

4 // =

Lopputarjous, määrittelemätön voima.

 

 Vastaukset 1 NT avaukseen :

2 * =

Ylävärikysely

Inviitti  4 kortin ylävärillä.

Inviitti 54 yläväreillä

Inviitti 5(+) padalla.

Inviitti 3 sangiin

4 kortin yläväri ja 5 kortin alaväri, inviitti **

4/5 kortin yläväri(t), 4 /  tai muutoin 3NT

/  & 5 /+,  vahva täyspelivaatimus.

(4441) tai (5440) vahva täyspelivaatimus.

Slammiyritys tasaisella kädellä.

2 * =

5+ herttaa

Inviitti 5 :lla ja 5 /:lla **.

Täyspeli(slammi)vaatimus, 5+ :lla ja 5+ /:lla

Lopputarjous 2 /2NT/3 /3NT/4 tasainen.

Täyspelivaatimus, 5+ :lla ja 4 /:lla

Slammiyritys 5+ :lla ja ehkä 4+ :lla.

2 * =

5+ pataa

Inviitti 5 :lla ja 5 /:lla **.

Täyspeli(slammi)vaatimus, 5+ :lla ja 5+ /:lla

Inviitti 55+ alaväreillä.

Lopputarjous 2 /3NT/3 **/4 .

Täyspelivaatimus, 5+ :lla ja 4 /:lla

Slammiyritys 5+ :lla ja ehkä 4+ :lla.

2 * =

6+ ristiä tai alavärit (54)+

Ei voimaa jos ristiväri.

Täyspelivaatimus vähintään (54) alaväreillä.

2NT =

Luonnollinen inviitti.

3 * =

6+ ruutu.

Lopputarjous

Täyspeli(slammi)vaatimus.

3 * =

6+ ruutu, inviitti 3 sangiin.

3 / =

6+ väri. inviitti 4 /:an.

4 / =

Siirto /:an - avaaja voi tarjota releen näyttääkseen supermaximin.

4NT =

Luonnollinen slammiyritys.

 

Vastaukset 2 / avaukseen

Seuraava väri =

Rele, kysyy jakoa.  Inviitti alavärikiinnostuksella tai täyspelivaatimus+ toisella alavärillä tai 3 NT trial.

1 askel = molemmat alavärit.

2 = Lissabon, vaatimus 3+ ruutuun.

3 / = Lissabon, täyspelivaatimus.

2 NT = inviitti

3 // toista alaväriä = inviitti

2 askelta = minimi, 6k. huono väri.

2 NT = ei vaatimus.

3 toista alaväriä = kysyy yläväripitoa.

3 / = arvoja toisessa alavärissä, täyspelivaatimus.

3 askelta = 6+ väri, maximi.

3 / = kierrosvaatimus, kysyy pitoa alle 3 sangin.

3 / = arvoja 5+ toisessa alavärissä, täyspelivaatimus+.

4 askelta = minimi, alaväripeli parempi kuin sangipeli.

3 = kierrosvaatimus, kysyy pitoa alle 3 sangin.

3 / = arvoja 5+ toisessa alavärissä, täyspelivaatimus.

3()// = Splintteri maximilla ja 7+k. värillä.

2 / (2NT 2 jälkeen) =

Luonnollinen, (2NT = ), kierrosvaatimus.

Toinen yläväri = Hxx 2 - 2 tai 2  - 2 jälkeen.  Huom. tarjoa 2 2 :n jälkeen 55 yläväreillä.

3 / = ei yhteensopivuutta.

3 = vaatimus, pito tai väri

3 / = vaatimus.

3 toista yläväriä = luonnollinen tai kysyy pitoa.

3  ( 2  jälkeen) = Maximi ja 46.

3 / = vaatimus.

3 toista yläväriä = luonnollinen tai kysyy pitoa.

3 / = luonnollinen, ei vaatimus.

Hyppy uudessa = splinter, maximi

4 / = (32)(62), maximi, hyvä väri.

2 NT (2 jälkeen) =

Luonnollinen, ei vaatimus - uusi väri on splintteri.

3 / =

Luonnollinen inviitti, heikkoutta ainakin toisessa ylävärissä.  Avaaja 6+ alavärillä voi näyttää pidon.

3 toista alaväriä =

Luonnollinen, inviitti kolmeen sangiin.

3 / = pysäytys.

3 / =

Inviitti (6)7+ väri.

 

Vastaukset 2 /avaukseen

2 NT =

Vahva rele.

3 / = luonnollinen, minimi. Uusi väri luonnollinen vahva, mutta 4 toista alaväriä slammiyritys ylävärituella. Korotus 4 alaväriin on vahva.  3 yläväriä ei ole vaatimus, avaaja voi korottaa.

3 / = luonnollinen, maximi, 55 tai (65) normaaleilla väreillä.  4 / = voimakas ja 4 toista yläväriä on slammiyritys ylävärissä.

3 /* = Lissabon "alaväri" maximilla.

3 NT = Maximi, 66 tai 76, vastaaja arvaa oikein, tekee cuetarjouksen ässällä.

4X = maximi, 65 kaikki voima hyvässä värissä.

2 toista yläväriä * =

Luonnollinen, kierrosvaatimus.

3 toista yläväriä * =

Luonnollinen, inviitti

3 NT =

Voimakas - lopputarjous, tai slammiyritys jossain värissä.

4 = 1 ässä+, maximi voima yhdessä värissä.

4 = rele

4 = ei lisättävää.

4 = kuningas lyhyessä värissä.

4 NT = 2 ässää.

4 = ei ässiä mutta hyvä voima yhdessä värissä.

4 = huono käsi, pass tai korjaa 4 /5 /.

Kaikki väritarjoukset (* alaväritarjoukset) ovat "multicolor" - vastaaja passaa, korjaa johonkin avaajan väriin tai korottaa extrakädellä - avaaja voi olla tarjonnut vaientaakseen vastustajat.

 

Vastaukset 2 NT avaukseen :

Vastaukset ovat samankaltaiset kuin 2 / avauksen jälkeen.

3 =

Rele, oletettavasti voimaa.

3 = Minimi ylävärein.

3 / = Inviitti.

4 / =  Lissabon, slammiyritys.

3  = Minimi alavärein

3 / = Inviitti.

3 /4 =  Lissabon, kierrosvaatimus.

3  = Maximi alavärein.

4 / =  Kierrosvaatimus.

3 NT = Maximi ylävärein.

4 / =  Lissabon.

3/4/5 /* =

Lopputarjous.

3 * =

Kysyy voimaa askelittain.

3  = Minimi.

4 / =  Ei vaatimus.

4 / = Lissabon.

3 NT = Maximi  55 värein.

4 / = Vaatimus.

4 / = Maximi ja 65 alavärit.

4 / = Renonssi, alavärit 66.

3 * =

Kysyy yläväritukea.

3 NT = 2+ , tämän jälkeen 4 on luonnollinen.

4 = 2+ , tämän jälkeen 4  on luonnollinen.

4 = Ylävärit 1-1.

4 / = Ylävärit 2-0.

3NT =

Vaatimus - peli 4 omassa ylävärissä tai 5 omassa alavärissä tai slammiyritys omassa värissä.

4 = 1 ässä+, maximivoima yhdessä värissä.

4 = Rele, kysyy lisää, jonka jälkeen määrää loppusitoumuksen.

4 = Ei lisättävää.

4 = K lyhyessä väsissä.

4NT = 2 ässää.

4 / /5 / = Lopputarjous.

4 = Minimi, mutta luultavasti hyvä voima yhdessä värissä.

4 = Huono käsi, passaa tai korjaa 4 pataan tai 5 / :n.

4 / * =

Lopputarjous.

Kaikki muut tarjoukset ovat "multi"-tarjouksia - peli jossakin avaajan värissä - samoin periaattein kuin 2 / avauksen jälkeen.

2NT - 3 / - 3NT näyttää maximin alaväreillä.

 

 Vastaukset 3 NT avaukseen :

4 =

Kysyy väriä.

4 =

Puppet 4 :an.

4 / =

Luonnollinen, slammiyritys, 5+ väri.

4NT = ei fittiä, preferointisangi.

4NT =

Luonnollinen

5 / =

Luonnollinen, slammiyritys,