Seuraavassa vapaa suomennos SAYC (Standart American Yellow Card) tarjoussysteemistä

YLEISTÄ JACOBY 2 NT! *
PERUSKÄSITTEITÄ NELJÄS VÄRI VAATIMUS! *
1 NT AVAUS-VASTAUKSET JA MYÖHEMPI TARJOAMINEN BLACKWOOD!
2 NT JA 3 NT AVAUKSET KVANTITATIIVINEN 4 NT
1 TASON AVAUKSET, VASTAUKSET, JATKOTARJOAMINEN DOPI *
VAHVA 2 RISTIN AVAUS KONTROLLITARJOUKSET
SLAMMITEKNIIKKA GERBER *
BALANSSITARJOAMINEN ISOSLAMMIVAATIMUS! *
KILPAILEVA TARJOAMINEN LÄHDÖT JA MERKINANNOT
HEIKOT KAHDEN JA KOLMEN TASON AVAUKSET UNUSUAL NT! *
HEIKON AVAUKSEN JÄLKEINEN KOROTUS - EI VAATIMUS MICHAEL'S CUE! *
NEGATIIVINEN KAHDENNUS ILMAISUKAHDENNUS
PUOLUSTUSTARJOUKSET RANKAISUKAHDENNUKSET
JACOBYN SIIRROT YLÄVÄREIHIN VASTAKAHDENNUKSET
JACOBYN SIIRROT ALAVÄREIHIN *

 

YLEISTÄ

Tässä osassa SA-YC tarjoussysteemi on kuvattu niin kuin sitä pelataan OK-bridgessä. SA-YC on normaalisti "viiden kortin ylävärit" -tarjoussysteemi, mutta pelaajat voivat sopia avaavansa hyvällä neljän kortin ylävärillä kolmannesta kädestä. SA-YC tarjoussysteemissä tarjousten tarkka merkitys selviää usein vasta myöhemmin tarjoussarjan kuluessa. Pelaajat voivat vapaasti sopia erilaisia merkityksiä luonnollisille tarjouksille kuten "vaatimus", "inviitti" ja "pysäytys".

Kaikki keinotekoiset tarjoukset/konventiot jotka on mainittu tässä kuuluvat SA-YC -systeemiin. Aloittelevat pelaajat voivat sopia partnerinsa kanssa etteivät käytä jotain peruskonventiota SA-YC -systeemissään, mutta heidän täytyy nimenomaan määritellä minkä konvention jättävät pois systeemistään. Suositeltavat peruskonventiot, joita aloittelevat pelaajat voivat jättää pois systeemistään, on merkitty "tähdellä" (*).

 

PERUSKÄSITTEITÄ

1.

Normaalisti viiden kortin ylävärillä avataan kaikista käsistä.

2.

Pisin väri tarjotaan ensin ja yhtä pitkistä (5-5, 6-6) väreistä avataan ylemmällä.

3.

4-4 alaväreillä avataan 1 .

4.

3-3 alaväreillä avataan 1 .

5.

Sangiavaus lupaa tasaisen käden (4333,4432,5332), jossa voi olla 5-kortin ylä- tai alaväri.

6.

1NT = 15-17 ap.

7.

2NT = 20-21 ap.

8.

3NT = 25-27 ap. (Huomaa Gambling 3 NT *)

9.

Vahva 2 avaus = (22+ ap.)

10.

Heikot kahden avaukset 2 , 2 , 2 .  (5-11 p., 6 kortin väri).

 

1 NT AVAUS - VASTAUKSET JA MYÖHEMPI TARJOAMINEN

STAYMAN

2 vastaus 1 NT avaukseen on Stayman -konventio. Se kertoo 8+ ap. ja vähintään yhden 4-kortin ylävärin, tai epätasaisen, täyspelivaatimuskäden 5+ kortin alavärillä ilman toista alaväriä. Stayman -konventiota ei yleensä käytetä, jos vastauskädessä on 4333 tai 3433 jako, vaan silloin tarjotaan 2NT tai 3 NT. Avaajan täytyy tarjota 2   (ilman 4-kortin yläväriä), 2 , 2 .  Jos vastaaja tarjoaa alaväriä 3-tasolla, hän kertoo slammikiinnostuksesta ja 5-kortin alavärin.

Jos vastaajalla on 5/4 tai 4/5 ylävärit, hän voi tarjota 5-kortin ylävärinsä avaajan tarjoukseen (2   tai 2 yläväriä).
Esimerkki: 1NT-2
-2 -3   (näyttää vastauskädestä 5k. ja 4k.).
tai               1NT-2
-2¨-2   (näyttää vastauskädestä 5k.ja 4k.).

HUOM 1! Jos avaajalla on 4-4 ylävärit, avaaja tarjoaa 2  ensin; jos vastaajan väri on pata, hän tarjoaa 2NT ja avaaja tarjoaa tähän 4-kortin patansa jos hän katsoo, että valttipeli on parempi. Esimerkiksi:

Avaaja Vastaaja

Kuvaus

1NT

2

Avaajalla on 4-4 ylävärit,
minimi / maksimi 1NT -avaus
(ei vaatimus)

2

2NT

3 / 4

Pass

HUOM 2! Stayman -konventiota voidaan käyttää myös silloin, kun vastaajalla on vähemmän kuin 8 ap:tä ja aikomus passata avaajan kaikkiin vastauksiin. Esimerkiksi jos vastaajalla on 4441 jako (risti singelton), jolloin vastaajalle "sopivat" avaajan kaikki vastaukset. (Katso myös Alaväri - Stayman *).

 

JACOBYN SIIRROT YLÄVÄREIHIN ( ! )

Jacobyn siirrot lupaavat 5 -kortin ylävärin:

2 on siirto 2 :aan
2 on siirto 2 :aan

Avaajan TÄYTYY hyväksyä siirto vaikka hypäten kolmen tasolle jos  hänellä on sangi -avauksessaan maksimit ja hyvä 4 -kortin tuki siirtovärissä. (Katso myös Jacobyn siirrot alaväreihin, Alaväri - Stayman ja Alavärisiirrot).

Esimerkki 1

1NT

Pass

2 (voimasta riippumatta)

Pass

2 (normaali siirron
hyväksyminen)

Pass

Pass (haluaa pelata 2 )

Pass

Esimerkki 2

1NT

Pass

2 (voimasta riippumatta)

Pass

3 (17ap.+4k.)
(täyspelivihje)

Pass

Pass/3NT/4 (voimasta ja jaosta riippuen)

Pass

Esimerkki 3

1NT

Pass

2 (voimasta riippumatta)

Pass

2

Pass

2NT (lupaa 5ap./3 (lupaa 6+ap.) (vihjetarjous)

Pass

Pass/3NT/4

Pass Pass Pass

Esimerkki 4

1NT

Pass

2 (11+ap.)

Pass

2

2 5-5 ylävärit, vihjetarjous. Tarjoaminen 1NT-2
2 -3 lupaa myös 5-5 ylävärit, mutta on täyspelivaatimus.
Jos vastauskädessä on ylävärit 5-4 tai 4-5, kannattaa käyttää mieluummin Stayman -konventiota kuin Jacoby - siirtoja

3 /3 (luonnollinen täyspelivaatimus-slammi-inviitti)

3NT (pyyttää avaa valitsemaan joko 3NT tai 4)

HUOM1: Jacobyn siirtoja voidaan käyttää myös 2NT/3NT avauksiin

HUOM2: Jacobyn siirtoja EI PELATA jos 1NT avaukseen on tullut välitarjous vastustajalta

 

JACOBYN SIIRROT ALAVÄREIHIN ( ! ) ( * )

Jacobyn siirtoja alaväreihin käytetään tilanteissa, joissa vastauskädessä on vähemmän kuin 8 ap. ja huonot sivukiinniotot, jolloin valttipeli alavärissä on parempi vaihtoehto kuin sangipeli.

1NT avauksen jälkeen 2 vastaus on siirto 3 ristiin, johon vastaaja voi passata ristivärillä tai tarjota 3 ruutuvärillä.

HUOM!: Jacobyn siirtoja alaväreihin EI PELATA jos 1NT avaukseen on tullut välitarjous tai kahdennus vastustajalta.

MUUT VASTAUKSET AVAUKSEEN 1NT

Avaaja Vastaaja

Kuvaus

1NT 2NT 8-9 ap.kieltää yleensä 4-kortin ylävärin,
mutta voi sisältää epätasaisen käden

3 /

6-8p., 6+ alaväri, vähän kiinniottoja

3 /

6+ k.väri ja slammikiinnostusta (täyspelivaatimus)

4 /5/

6+k. väri EI slammikiinnostusta, vähän kiinniottoja sangissa

4

GERBER -ässäkysely
4NT Kvantitatiivinen EI ÄSSÄKYSELY (Blackwood)
Avaaja tarjoaa maksimeille 6NT ja passaa minimeillä

TARJOAMINEN 1NT AVAUKSEN JÄLKEEN VASTUSTAJAN HÄIRITESSÄ

Jos vastustaja kahdentaa 1NT avauksen, käytetään normaalisti Stayman -konventiota ja Jacobyn siirtoja.

Esimerkki

Avaaja

Vastustaja Vastaaja Kuvaus
1NT D

2

Stayman

2 /

siirto 2 /

Jos vastustaja maalaa jotain 1NT avaukseen, EI Stayman -konventiota eikä Jacobyn siirtoja käytetä. Tarjoukset ovat luonnollisia paitsi Cue -tarjous (vastustajan värin tarjoaminen), jolla näytetään täyspelivoima ja "korvataan" Stayman -konventio.

Avaaja Vastustaja Vastaaja

Kuvaus

1NT

2 /

3 /

4-4 ylävärit, avaaja tarjoaa 4k. ylävärin jos on,
tai tarjoaa 3NT ilman 4k. yläväriä tai halutessaan pelata sangia

2 /

3 /

4k. tarjoamaton yläväri, avaaja tarjoaa 4k. tarjoamattoman ylä-
värin (jos on), tai 3NT (jos ei ole) tai halutessaan pelata sangia

Jos Jacobyn siirto kahdennetaan

Avaajan mahdollinen tarjous Vastaajan mahdollinen tarjous
Pass 1. Tarjoa luonnollisesti
2. Vastakahdenna
3. Passaa (pelattavaksi)
4. Tarjoa 2 yläväriä
Vastakahdennus
(hyvä pito kahdennetussa värissä)
Tarjoa siirto osoittaen 3+ k. tuen siirtovärissä Passaa tai tarjoa
Hyppää kolmen tasolle siirtovärissä

Jos Jacobyn siirtoon tulee välitarjous

Avaajan mahdollinen tarjous Vastaajan mahdollinen tarjous
Pass 1. Tarjoa luonnollisesti
2. Kahdennus lupaa voimaa
3. Passaa
 
Rankaisukahdenna Passaa tai tarjoa
Tarjoa siirtoväriä kolmen tasolla osoittaen
hyvän avauskäden ja tuen siirtovärissä

Jos Stayman -kysely kahdennetaan

Avaajan mahdollinen tarjous Vastaajan mahdollinen tarjous
Pass 4k. ristivärillä 1.  Tarjoa luonnollisesti väriä
2.  Rankaisukahdenna vastustajien
     tarjous
Vastakahdenna 5 k. ristivärillä
tai hyvällä 4k. ristivärillä
Tarjoa luonnollisesti väriä

Jos Stayman -kyselyyn tulee välitarjous

Avaajan mahdollinen tarjous Vastaajan mahdollinen tarjous
Pass 1.  Tarjoa luonnollisesti väriä
2.  Rankaisukahdenna vastustajien
     tarjous
Rankaisukahdenna jos 4k. vastustajien
värissä
Tarjoa 4k. yläväri 2 tasolla

 

 

VASTAUKSET 2NT JA 3NT AVAUKSIIN

Stayman -konventiota ja Jacoby -siirtoja pelataan myös 2NT ja 3NT avauksiin

Avaaja Vastaaja

Kuvaus

2NT

3

Stayman

3 /

siirto 3 /

3

Jacoby-siirto 4 , johon vastaaja voi tarjota 4

4

GERBER
4NT Kvantitatiivinen, invitoi 6NT
3NT

4

Stayman

4 /

siirto 4 /

4NT

Ässäkysely (Blackwood) EI kvantitatiivinen,
koska 4   on varattu Stayman -konventiolle

 


VASTAUKSET JA JATKOTARJOUKSET  AVAUKSEEN 1 VÄRIÄ

Vastaukset avaukseen 1 väriä

Esimerkiksi vastaukset avaukseen 1

Avaaja Vastaaja

Kuvaus

1

1

Min 6 p., vähintään 4k. pataväri. Epätasainen käsi, ei tarvitse olla kolmen kortin tukea herttaan
1NT 6-10 ap. ja tasaisehko käsi. Kieltää 4k. padan ja yleensä 3k. hertan

2

1.  6-10p. ja väh. 3k. tuki
2.  Jos avaus oli 1 lupaa 5-kortin hertan ja 11+ p. epätasainen käsi

2 /

11+ p. ja 4+k. alaväri
2NT JACOBY 2NT: 13+ap., lupaa valttituen ja kysyy avaajan lyhyttä väriä
Huom! Jos et pelaa Jacoby 2NT:tä, 2NT ja 3NT vastaukset on määritelty SAYC -systeemissä luonnollisiksi, 13-15 ja 16-17ap. Kuitenkin monet pelaavat vastauksia niin, että 2NT lupaa 11-12 ja 3NT 13+, niin että sinun täytyy sopia erikseen onko 2NT vastaus "vaatimus" vai "vihje".
Kannattaa useimmiten tarjota ensin uusi väri ja sen jälkeen 2NT/3NT.

2 /3/

(Hyppyvastaus) 17+ p. (vaatimus)

3

10-12 p. ja väh. 3 k. valttituki (vihjekorotus)
3NT 15-17 ap., tasainen käsi, väh 2k. tuki (katso myös 2NT vastaus yläpuolella)

4

Yleensä 5+ k. valttituki, singelton tai renonssi, ja vähemmän kuin 10 ap.

HUOM! Tarjoussarjan kuluessa uusi, kolmen tasolla tarjottu väri on AINA VAATIMUS. Tämä koskee sekä avaajan että vastaajan tarjouksia. SAYC -systeemissä, kuten muissakin Amerikan Standardiin perustuvissa versioissa, pidetään kiinni periaatteesta että uusi väri on aina vaatimus. Esimerkiksi vastaajan uusi väri on kierrosvaatimus, ellei vastaajalla ole passi alla tai jompikumpi avaaja tai vastaaja ole tarjonnut sangia tarjoussarjan kuluessa. Tästä syystä on vain harvoja tilanteita, milloin yhden tai kahden tason tarjous SAYC -systeemissä EI OLISI VAATIMUS. Jacoby 2NT, hyppyvastaus, ja uusi väri kolmen tasolla ovat aina vaatimuksia. Jos vastaaja tarjoaa kahden tasolla ensimmäisellä kierroksella, hän lupaa kädestään vielä yhden tarjouksen.

 

VASTAUKSET AVAUKSIIN 1 /

Avaus 1 lupaa avauskädessä vähintään 4k. ruudun, koska jos avaajalla on alavärit 3-3 hän avaa 1 . Ainoa poikkeus on 4-4-3-2 jakautuma, jolla avataan 1 . Vastaukset ja myöhempi tarjoaminen noudattavat samaa periaatetta kuin 1 / avauksienkin jälkeen. Tarjoaminen yhden tasolla noudattaa periaatetta: tarjoa järjestyksessä seuraava 4k. väri jos kädessä ei ole pitempää väriä

Esimerkki

Avaaja Vastustaja Vastaaja Vastustaja Vastauskäden kuvaus

1

Pass

1

Pass 6+ p., 4+ k. ruutuväri, EI KIELLÄ 4k. yläväriä eikä ruutuväriä (epätasainen käsi)

1

6+p., EI KIELLÄ 4k. ruutua, pataa eikä ristiä (epätasainen käsi)

1

6+p., EI KIELLÄ 4k. herttaa, ruutua eikä ristiä.  (normaalisti tarjotaan 1 , jos vastauskädessä on 5-4 tai 5-5 ylävärit) (epätasainen käsi)

1NT 6-10 p., KIELTÄÄ 4k. ruudun, hertan ja padan, sekä (5k. ristin) (tasaisehko käsi)

HUOM 1: 1 avauksen jälkeen, ilman 4k.-ylempää väriä, vastaajan tuki avaukseen 1  ilmoittaa 5k. ristiä ja avaukseen 1 4k ruutua. (Kilpailevissa sarjoissa riittää 4k. tuki).

HUOM 2: Vastaukset 2NT/3NT ovat normaalit. (Vastaukset 2NT ja 3 NT ovat määritelty SAYC -systeemissä 13-15ap. ja 16-17ap.; (kuitenkin mm. monet OK-bridgen pelaajat noudattavat käytäntöä että 2NT on 11-12 ap. ja 3NT 13+ap., niinpä ne kannattaa sopia etukäteen ettei joudu tarjoustilanteessa "arvaamaan". Kannattaa usein tarjota ensin jotain väriä ja sitten 2NT/3NT).

HUOM 3: Avausvärin korottaminen EI OLE VAATIMUS alaväriavauksen jälkeen.

Avaajan toinen tarjous
13-16 pistettä NT alimmalla tasolla
Avausväriä alimmalla tasolla (lisäpituutta)
Korotus partnerin väriin alimmalla tasolla

Uusi "seuraava" väri (1 -P- 1  -P- 1 ) =13-18 pistettä

EI REVERSE tarjous uudessa värissä (osoittaa 13-18p.) (vaatimus, jos tarjous tehty 3 -tasolla)
17-18 pistettä Hyppy omassa värissä

Uusi "seuraava" väri (katso edell.)
Jos tarjoaa kahden tasolla "seuraavaa" väriä 1 -tason vastauksen jälkeen, tarjous on REVERSE 17-18p. ja 5-4 tarjotut värit: (1 -P- 1  -P- 2 ).
Jos tarjous on 2 tasolla kahden tason vastauksen jälkeen, tarjous lupaa 17+ (1 -P- 2  -P- 2 )

Jos tarjoaa kahden tasolla alempaa väriä 1 -tason vastauksen jälkeen, avaaja lupaa 5-4 jaon ja 13-18 pistettä EI REVERSE. (1 -P- 1  -P- 2 )
Avaajan toinen tarjous EI OLE VAATIMUS, jos vastaaja tarjosi yhden tasolla (1 -P- 1  -P- 2 ), mutta ON VAATIMUS, jos vastaaja tarjosi kahden tasolla (1 -P- 2  -P- 2 ).

Hyppy vastaajan värissä luvaten väh. 3+ k. tuen

Tarjous uudessa värissä kolmen tasolla hyppäämättä (1 -P-2 -P-3 )

19-22 pistettä Hyppy sangissa
Kaksoishyppy partnerin värissä (Voimakas vaatimus alta täyspelin)
Kaksoishyppy omassa värissä (Voimakas vaatimus alta täyspelin)
Hyppy uudessa värissä (Vaatimus)

HUOM: Avaajan toisen tarjouksen 1NT jälkeen, vastaajan hyppy uudessa värissä on vaatimus (1 -P-1  -P- 1NT -P- 2 -P- 3 ).

 


JACOBY 2NT ( ! ) ( * )

Jos vastaaja hyppää 2NT:en 1 /avauksen jälkeen, hän pyytää avaajaa kertomaan mahdollisen singeltonin tai renonssin. Vastauskäsi kertoo hyvän tuen avausväriin ja 13+p ja se on TÄYSPELIVAATIMUS. Avaajan vastaukset ovat seuraavat:

Avaaja Vastaaja Avaajan 2.tarjous Avaajan kädessä: Vastaajan 2. tarjous

1

2NT

3

Maksimit, 18+p. ja hyvä avausväri Joko täyspeli tai slammi

3 //

Singelton tai renonssi tarjotussa värissä
3NT! Keskivahva käsi 15-17p. Kieltää lyhyet värit (Ei sangiavaus esim. 5-4-2-2)

4

Minimi avauskäsi, kieltää lyhyet värit

4 //

Hyvä 5-kortin sivuväri

 

 

NELJÄS VÄRI VAATIMUS ( ! ) ( * )

Kun vastauskäsi ei ole passannut ja se tarjoaa neljättä väriä tarjoussarjan kuluessa, EI NELJÄS VÄRI välttämättä ole aito väri mutta tarjous on TÄYSPELIVAATIMUS. (1 -P- 1  -P- 1 -P- 2 -?) 

Avaajan 2. tarjous Kuvaus avaajan kädestä

2

Tarjoaa avausväriä uudestaan minimikädellä
joskus keinotekoinen - ei lupaa lisäpituutta avausvärissä

2

Preferoi vastaajan ensin tarjoamaan väriin.
lupaa 3+ kortin valttituen ja minimit - hyppytuki on 15+p.

2

Tarjoaa uudestaan jälkimmäistä väriä luvaten 6-5 värit. (vaatimus)
2NT Tarjoaa sangia luvaten varmistuksen neljännessä värissä ja lisävoimaa.
Hyppysangi lupaa aivan maksimit (19+)

3

Neljännen värin korotus lupaa 4k. värin ja lisävoimaa

3

Hyppää avausvärissä luvaten lisäpituutta ja lisävoimaa

Neljäs väri vaatimus EI KOSKE seuraavia tilanteita:

1.

Jos tarjoukset ovat yhden tasolla (1 - 1 -1 - 1 ). 1  on vaatimus luvaten joko 4k. ja 6+p. tai   10+p. ilman pataväriä.

   
2.

Jos vastaaja hyppää neljännessä värissä (1-1-2-3). Se on SAYC -systeemissä tarkemmin määrittelemätön, mutta suosittelemme että se lupaa 5-5 jaon tarjotuissa väreissä ja inviittivoiman, jolloin neljännen värin normaali tarjoaminen on aina täyspelivaatimus.

   
3.

Kilpailevissa sarjoissa (vastustaja tarjoaa myös) 1 -P- 1 -(1 ); -P -(P) -2 : vastaajan 2 on vaatimus (uusi väri), mutta luonnollinen. Kokeneet pelaajat käyttävät vastustajan värin tarjoamista yleisenä vaatimuksena (2 tässä tapauksessa) osoittamaan tasaisen käden ilman pitoa vastustajan värissä.

 

VAHVA 2 RISTIN AVAUS

Yleensä avaus osoittaa 22+ pistettä ja on vaatimus kolmen tasolle ylävärissä tai neljän tasolle alavärissä. Jos avaajan toinen tarjous on 2NT vastaajan kaksi ruutua tarjoukseen, näyttää avaaja 23-34 ap. ja tasaisen käden. On myös poikkeustapauksia jolloin voidaan avata vahvalla kahdella ristillä, vaikka avauskädessä EI OLISIKAAN 22+ pistettä.

1.

23 ap. vähintään, jos käsi on tasainen

   
2.

17 ap. vähintään yksivärikädellä, jossa on 9 pelitikkiä

   
3.

21 ap. vähintään, jos kädessä on 8 pelitikkiä

 

Vastaukset avaukseen 2

Avaaja Vastaaja Kuvaus

2

2

Keinotekoinen ja negatiivinen (yleensä vähemmän kuin 7 ap., mutta voi olla myös "odottava", jos käsi ei sovellu positiiviseen tarjoukseen)

2 //3/

8+ ap. (tai 1,5 kontrollia ) + 5 kortin väri, jossa Q tai isompi kortti
2NT 8+ ap., tasainen käsi

 

SLAMMITARJOAMINEN

BLACKWOOD -KONVENTIO

Blackwoodin 4NT tarjouksella kysytään ässien lukumäärää. Vastaukset 4NT kyselyyn ovat askelvastauksia osoittaen ässien määrän. Tämän jälkeen tarjottu 5NT kysyy kuninkaiden lukumäärää.

Blackwoodin 4 NT kysyy ässiä

Kysyjä Vastaaja Kuvaus
4NT

5

0 tai 4 ässää

5

1 ässä

5

2 ässää

5

3 ässää

Blackwoodin 5 NT kysyy kuninkaita

Kysyjä Vastaaja Kuvaus
5NT

6

0 tai 4 kuningasta

6

1 kuningasta

6

2 kuningasta

6

3 kuningasta

HUOM: Vaikka se ei aina ole mahdollista, jos Blackwoodin tarjoaja haluaa pelata 5NT loppusitoumuksena (esim 2 ässää puuttuu), hänen on tarjottava viiden tasolla joko tarjoamatonta väriä tai vastustajan väriä ja tähän vastaaja on velvoitettu tarjoamaan 5NT.
(esim. 1 - 2 - 3 - 4NT - 5 - 5 - 5NT).

( Katso myös Roman Key Card Blackwood)

 

KVANTITATIIVINEN 4NT

4NT suora tarjoaminen avauksiin 1NT/2NT on kvantitatiivinen vastaus ja se pyttää avaajaa tarjoamaan 6NT maksimeilla ja passaamaan minimeillä. Myös partnerin välitarjoamaan 1NT:iin pelataan 4NT kvantitatiivisena, jos oikeanpuoleinen vastustaja on passannut.
(katso GERBER -ässäkysely).

 

DOPI

"Kahdenna ässättömällä kädellä, passaa yhdellä ässällä" ( D=0,P=1) 

Tarjoukset:

Kahdennus Ei ässiä
Pass 1 ässä
Seuraava tarjous 2 ässää
Sitä seuraava tarjous 3 ässää
Sitä seuraava tarjous 4 ässää

 

KONTROLLITARJOUKSET

Kontrollitarjouksia käytetään osoittamaan 1. asteen tai 2.asteen varmistus (A tai Kx tai renonssi) tarjotussa värissä valtin ollessa sovittuna. Kontrollitarjous on hyppäämätön tarjous tarjoamattomassa värissä 3-tasolla tai ylemmällä tasolla  (jos valtti on yläväri) ja 4-tasolla (jos valtti on alaväri). 
Älä sotke kontrollitarjouksia "trial-tarjouksiin", jotka näyttävät yleensä lyhyyttä tarjotussa värissä osoittaen partnerille josko hänellä olisi "apuja" tähän väriin. (esim. 1 -P- 2 -P- 3 = trial-tarjous ristissä). 

Kontrollitarjoamisen "sääntöjä"

1.

Älä passaa kontrollitarjoukseen

   

2.

Kahden eri värin kontrolleilla on yleensä käytännöllisempää tarjota ensin alempaa väriä. Se säästää jossain tapauksessa tarjoustilaa. (esim.4 - 4 - 4 on parempi kuin 3 - 4 -5 ).

   

3.

Tarjoa ensin tarjoamattomien värien kontrolleja. Tarjoa ensin Ässäväriä, sitten Renonssiväriä ja sitten Kuningasväriä jne. Poikkeustapauksessa kannattaa tarjota toisen asteen kontrolli tarjoamattomassa värissä ennen kuin tarjotun värin ensimmäisen asteen kontrolli. Vältä tarjoamasta singeliä tai renonssia partnerin värissä.

   

4.

Valttivärin tarjoaminen ilmaisee luopumista slammihaaveista. Jos partneri tarjoaa kontrollitarjouksen valttivärin "yläpuolelta", on se vahva slammivihje ja sinun tulee ilmaista heikkoutesi tarjoamalla valttiväriä alimmalla tasolla. Kaikki muut tarjoukset johtavat pikkuslammiin ja ovat mahdollisia isoslammi-inviittejä. (Katso Isoslammi-vaatimus ja 5-Yläväriä tarjous).

   

5.

Jos kontrollitarjous kahdennetaan, vastakahdennus osoittaa toisen asteen pidon värissä (kuningas tai singelton). Passi on vaatimus ja osoittaa ensimmäisen asteen pidon.

   

6.

Kontrollitarjouksen jälkeinen hyppy 5-valttia on isoslammi-inviitti

   

7.

Jos jompikumpi pelaajista "näkee" oikean loppusitoumuksen, hänen tulee tarjota se viipymättä

   

8.

Pari on sitoutunut pelaamaan sovittua valttia heti kontrollitarjouksien jälkeen kun oikea taso on selvinnyt.

 

GERBER -KONVENTIO

GERBER -konventiota käytetään ässä - ja kuningaskyselyinä 1NT ja 2NT avauksien jälkeen. 4§ kysyy ässiä ja 5§ kysyy kuninkaita.

Vastaukset GERBER -kyselyyn

4
kysyy ässien
lukumäärää

4

0 tai 4

5
kysyy kuninkaiden
lukumäärää

5

0 tai 4

4

1

5

1

4

2

5

2
4NT 3 5NT 3

HUOM : GERBERIN jälkeen mikä tahansa muu tarjous kuin 5§ on pelattavaksi (myös 4NT).

 

ISOSLAMMIVAATIMUS ( * )

Jos tarjoaa suoraan 5NT ilman että sitä on edeltänyt 4NT Blackwood, on tarjous isoslammivaatimus ja se pyytää partneria tarjoamaan 7:n jos hänellä on valtissa 2 kolmesta suurimmasta valttikuvasta (A,K,Q)

 

PUOLUSTUSTARJOAMINEN

Puolustustarjoukset 1-väriä avauksen jälkeen
Välitarjous 1-tasolla 8-16 p.
1.  Tarjoa 5-kortin väri 1-tasolla. Mitä huonompi väri, sitä enemmän sivuvoimaa.
2.  Tarjoa hyvä 4-kortin väri, jos maksimivoima
Välitarjous 2-tasolla 8-16 p. ja hyvä väri tai hyvä jakauma (esim. 5-5 värit)
1NT 15-18 ap. ja PITO avaajan värissä (EI Jacoby-siirtoja, Stayman käytössä)
Ilmaisukahdennus Avauskäsi, jossa mahdollinen lyhyys avaajan värissä
Avausvärin ylitarjous alavärissä (1-2) 8+ p. Ylävärit 5-5 (Michaels cue)
Avausvärin ylitarjous ylävärissä (1-2) 10+p. Tarjoamaton yläväri+alaväri 5-5 (Michaels cue)
Hyppy välitarjousvärissä Estotarjous: Katso Ehkäisevät avaukset
2NT UNUSUAL NT: Näyttää 8+ p. ja 5-5 jaon alimmissa tarjoamattomissa väreissä


Vastaukset 1-tason välitarjoukseen
Tuki välitarjousväriin 6-11 p. ja 3+ kortin tuki
Hyppäävä tuki 10-12 p. ja 4+ kortin tuki
Nosto täyspeliin välitarjousvärissä 1.  Heikko jakokäsi, jossa hyvä tuki välitarjousväriin
2.  Vahva käsi ja riittävä tuki välitarjousväriin
Uusi väri 9-13 p., yleensä kieltää tuen välitarjoajan väriin (ei vaatimus)
Hyppy uudessa värissä 12-14 p. ja hyvä 6-kortin väri
1NT 9-12 ap. tasainen käsi jossa pito avaajan värissä sekä voimaa tarjoamattomissa väreissä
2NT (ei hyppäävä) 11-13 ap. tasainen käsi jossa pito avaajan värissä sekä voimaa tarjoamattomissa väreissä
2NT (hyppy) 13-15 ap. tasainen käsi jossa pito avaajan värissä sekä voimaa tarjoamattomissa väreissä
3NT 15-16 ap. tasainen käsi jossa pito avaajan värissä sekä voimaa tarjoamattomissa väreissä
Avaajan värin tarjoaminen Kysyy välitarjouskäden laatua partnerilta (kierrosvaatimus, inviitti)
1.  Tarjoa minimikädellä välitarjousväri uudestaan
2.  Muut väritarjoukset = 11+ p.

HUOM : Vastaukset 2-tason välitarjoukseen voidaan tehdä heikommalla voimalla kun edellä on esitetty, jos on sovittu että 2-tason välitarjous lupaa väh. noin avauskäden voiman.

 

EHKÄISYAVAUKSET

Ehkäisevät avaukset ovat heikkoja kahden tasolla (paitsi 2 ristiä) / kolmen tasolla luvaten 6-7 kortin  kohtalaisen värin ja noin 5-11 pistettä. Jos kädessä on myös 4-kortin yläväri, kädellä EI TULISI avata ehkäisyavauksella. Ehkäisyavauksen tarkoituksena on vaikeuttaa vastustajan tarjoamista, EI PARTNERIN. On suositeltavaa odottaa että partneri on passannut ennenkuin tarjoaa ehkäisevästi.

HUOM : 4 ja 4 ovat myös ehkäisyavauksia mutta vahvempia (tikkivoimaltaan) kuin 2/3 tason ehkäisyt. Kahdennus 4 / avauksiin on luonteeltaan ilmaiseva, mutta siihen voi passata jos luulet että on parempi puolustaa vastustajan peliä kuin tarjota oma peli. Myös 5 / avaukset ovat ehkäiseviä, mutta kahdennus niitä vastaan on yleensä rankaisuluonteinen. 

Vastaukset ehkäisyavauksiin

3-tason avauksiin partnerin tulee passata alle 15 pisteen käsillä

2-tason avauksen jälkeen:

1.

2NT vastaus on vaatimus ja ilmaisee täyspelikiinnostuksen (vaikka vastustaja olisi välitarjonnut). Avaajan tulee tarjota tähän mahdollinen sivuvoimansa esim. väri jossa on A tai K. Jos ei ole sivuvoimaa avaaja tarjoaa valttia uudestaan minimikädellä ja 3NT maksimikädellä.

2.

3NT on pelattavaksi

3.

Korotus avausvärissä on inviitti mutta EI VAATIMUS

4.

Uuden värin tarjous lupaa 5+ korttia ja se on kierrosvaatimus. Avaaja voi tarjota tähän mahdollisen 4-kortin sivuvärinsä. (väh. Qxxx) tai tarjota sangia näyttäen 8-11 pisteellä, tai tukea partneria jos tuki on 3 korttia tai kuva toisena tai tarjota omaa väriä näyttäen minimikäden.

 

KOROTUS EHKÄISYAVAUKSEEN - EI VAATIMUS (JATKETTU EHKÄISY)

Kahden heikkoihin avauksiin voidaan pelata jatkoja myös niin, että 2NT ja uusi väri ovat ainoat vaatimukset ja avausvärin korotus kolmeen on vain jatkettu ehkäisy vaikeuttaen vastustajan sisääntuloa.

 

UNUSUAL NT (EPÄTAVALLINEN SANGI)

1.

2NT tarjoaminen 1-tason väriavaukseen on UNUSUAL NT ja se lupaa 5-5 jaon ALIMMISSA TARJOAMATTOMISSA VÄREISSÄ. Yleensä sitä pelataan heikkona puolustustarjouksena (8-10 p.) mutta muitakin sopimuksia on olemassa

2.

2 avauksen jälkeen 2NT välitarjous pelataan samalla tavoin, mutta voimaa on nyt 16-19 pistettä.

3.

2NT välitarjouksen jälkeen partnerin värin korottaminen tai vastustajan värin tarjoaminen lupaa vahvän käden (16-18 pistettä)

Vastaukset UNUSUAL NT:n:

1.

Valitse kumpi väri sopii sinulle paremmin tarjoamalla väriä

2.

Tee jatkoehkäisy tarjoamalla väri hypäten (yleensä väh. 4 korttia tukea)

3.

Tee täyspelivaatimus tai slammi-inviitti tarjoamalla avaajan väriä 

4.

Tarjoa 2omaa" väriä (ei vaatimus)

5.

Tarjoa 3NT luvaten pidot muissa väreissä ja yhteyskorteilla UNUSUAL-käden väreihin

6.

4NT tarjous on BLACKWOOD (ässäkysely)

HUOM1 : Lukuunottamatta 3NT tarjousta, muissa tilanteissa kun molemmat vastustajat ovat maalanneet ja oma partneri on passannut, sangin tarjoaminen katsotaan UNUSUAL NT tyyppiseksi( eli lupaa ALIMMAT TARJOAMATTOMAT VÄRIT).

HUOM2 :4NT tarjoaminen vastustajan 1-väriä avauksen jälkeen on myös kuin UNUSUAL NT (eli lupaa ALIMMAT TARJOAMATTOMAT VÄRIT).

 

MICHAEL'S CUE

MICHAEL'S CUE lupaa kaksivärikäden seuraavasti:

Avaaja Välitarjous  Kuvaus välitarjoajan kädestä

1

2

8+ pistettä ja 5-5 ylävärit

1

2

8+ pistettä ja 5-5 ylävärit

1

2

10+ pistettä ja 5-5 pata + alaväri

1

2

10+ pistettä ja 5-5 hertta + alaväri

HUOM1: 2NT tarjous välitarjoajan 2 /  kysyy partnerin alaväriä

HUOM2: Kilpailevissa sarjoissa välitarjoajan partneri voi tarjota (jos 2NT-taso ylitetty) 4 (ei vaatimus) tai 4NT (vaatimus) kysyäkseen valitarjoajan alaväriä. 3NT on AINA pelattavaksi

HUOM3: Michael's cue:n tarjoajan voima on samaa luokkaa kuin UNUSUAL NT tarjoajallakin. Tarjous on kuitenkin enemmän jakoon kuin pistevoimaan perustuva eli lupaa tikkejä.

HUOM4: Michael's cue lupaa periaatteessa 5-5 jaon, mutta alaväriavaukseen voi olla 5-4 / 4-5 ylävärit, jos 4-kortin yläväri on hyvälaatuinen.

HUOM5: Aloittelevat pelaajat voivat sopia käyttävänsä Michael's cue-tarjousta ainoastaan alaväriavauksiin osoittaen tälläin 5-5 jaon ja ylävärit.

 

BALANSSITARJOAMINEN

Kun olet tarjoamassa ns. balanssitilanteessa (yleensä kun avaustarjousta on seurannut kaksi passia), voit ilmaisukahdentaa tai heikommalla kädellä tarjota suoran tarjouksen. Partnerin tulee tällöin ottaa tämä huomioon ja tarjota sen mukaan (olet ehkä tarjonnut jo hänenkin korttinsa).

HUOM: Kahden passin jälkeen kolmannen käden avaus voi olla normaalia heikompi - jälleen, partnerin tulee ottaa tämä huomioon jatkotarjouksissaan. Sinun toinen tarjous kertoo lisävoimasta. Käyttökelpoinen konventio tähän tilanteeseen on DRURY (tai REVERSE DRURY), jota vastaaja voi käyttää ottaakseen selville onko avaaja avatessaan 1-yläväriä ollut avaamassa balanssikädellä vai onko kysymyksessä "oikea" avauskäsi.

Esimerkki: Balanssitarjoukset 1-tason avauksen  ja pas - pas jälkeen

Avaaja Partneri Vastustaja Balanssitarjoaja Kuvaus kädestä

1

Pass Pass

1

Voi olla heikompi kuin normaali välitarjous lupaa 5-kortin värin (tai hyvä 4 korttia)

1

Pass Pass 1NT 10-15 p. ja herttapito

1

Pass Pass

2

Vähintään 13p. ja hyvä 6-kortin väri

1

Pass Pass Ilmaisukahdennus 12+ p. ja väh. 3 -korttia tarjoamattomissa väreissä

1

Pass Pass Ilmaisukahdennus 19+ p. herttapito ja tasainen käsi
Pass

1

Pass 2NT

1

Pass Pass 2NT (!) UNUSUAL NT! tai jos ei pelaa UNUSUAL NT, tasainen käsi ja 15-18 ap. ja hyvä herttapito

1

Pass Pass

2

Vahva kaksivärikäsi ja renonssi (tai singeli A)

1

Pass Pass 3NT Haluaa pelata

1

Pass Pass Ilmaisukahdennus Blackwoodin ässäkysely
Pass

1

Pass 4NT

HUOM

Avaaja Partneri Vastustaja Minä Kuvaus partnerin kädestä

1

Pass

2

Pass Tässä on myös kysymyksessä balanssipaikassa tarjoaminen. Kun vastustaja on rajoittanut kätensä, on voima suunnilleen tasan ja partneri voi kilpailla "tietäen" minullakin olevan voimaa jonkin verran. Kuitenkin varsinkin vaaravyöhykkeessä kannattaa balansoinnissa olla varovainen.
Pass ? - -KILPAILEVA TARJOAMINEN

Koska tarjoussarjoissa on olemassa lähes loputtomasti erilaisia tarjoustilanteita, kannattaa yleensä tarjota yksiselitteisesti ehkäistäkseen väärinymmärryksiä. Tarjouksilla on yleensä sama merkitys kuin ilman häirintääkin tarjottuina eli ne eivät lupaa lisävoimaa: kuitenkin on olemassa muutama erikoiskonventio avaajalle ja vastaajalle:

Esimerkki 1:

Avaaja Välitarjoaja Vastaaja Vastustaja Kuvaus vastaajan kädestä

1

2

3

Pass 3 cuetarjous on täyspelivaatimus, joka lupaa tuen avaajan väriin

1

2

Kahdennus! Pass Negatiivinen kahdennus

Esimerkki 2:

Avaaja Välitarjoaja Vastaaja Vastustaja Kuvaus avaajan kädestä

1

Pass

1

2

Kun omistat seuraavat kortit, tarjoa:
                  Jxx
                  Axxx
                  AQJx
                  Jx
Jos ei häirintää tarjoa 1NT. Jos vastustaja tarjoaa 2§ ET voi tarjota sangia ilman ristipitoa - sinun täytyy tarjota 2ª vaikka vastaaja lupasikin vain 4-korttia padassa.

2

-?- -?- -?-

Vastaukset (passaamattomalla) kädellä vastustajan tarjottua väliin yhden tasolla:

Tarjous Kuvaus kädestä
Kahdennus! Negatiivinen kahdennus, 6+p.
Nosto avausvärissä 6-10 P. 3+ tuki ylävärissä ja 4+ tuki alavärissä
Nosto täyspelitasolle avausvärissä 10+ p. 4+ kortin tuki (yleensä jakokäsi)
Hyppytuki avausvärissä 10-12 p. 4 kortin tuki avausvärissä (inviitti)
Uusi väri 1-tasolla 8+ p. ja 4+ kortin väri (kierrosvaatimus)
1NT 8-11 ap. tasainen käsi (pito välitarjousvärissä, ei vaatimus)
Kaksi yli yhden tarjous 9+ p., 5-kortin väri (kierrosvaatimus)
2NT 12-15 ap., tasainen käsi ja pito välitarjoajan värissä (inviitti)
Hyppy omassa värissä 17-19 p., 5-kortin väri tai tuki avaajan väriin (täyspelivaatimus)
Vastustajan värin korotus 17+ p., tuki avausväriin ja 1 tai 2 asteen pito vastustajan värissä (reno tai A, singeli tai Kx)

 

PASSAAMATTOMAN VASTAUSKÄDEN TARJOUKSET VASTUSTAJAN VÄLITARJOUKSEN 1NT JÄLKEEN

Vastaajan tarjous Kuvaus kädestä
Kahdennus 9+ pistettä, RANKAISUluonteinen
Korotus avausvärissä 5-8 p. ja 3-kortin tuki
Uusi väri 5-8 pistettä ja hyvä 5-kortin väri
Pass ei tukea avausväriin eikä hyvää omaa väriä

 

VASTAUSKÄDEN TARJOUKSET VASTUSTAJAN ILMAISUKAHDENNUKSEN JÄLKEEN

Avaaja Vastustaja Vastaaja Kuvaus vastaajan kädestä

1

Ilmaisukahdennus

1 /

Rajoittamaton (kierrosvaatimus)
1NT 1-8 AP. KIELTÄÄ 4 k. ruudun, tasaisehko

2

6-10 p. + 6-kortin tai hyvä 5-k. väri (ei vaatimus)
2NT 10+ ap. 4+ kortin tuki avausväriin (limit tai parempi korotus)
Vastakahdennus lupaa 10+ p., EI tukea avausväriin (EI vaatimus)
HUOM: On parempi tarjota "kuvaava" tarjous kädestä varsinkin jos se on yksipuolinen kuin vastakahdentaa ellet sitten halua "rankaista" välitarjoajaa

2 //3

6/7 kortin väri, ehkäisevä

3

Vähemmän kuin 10 pistettä ja hyvä valttituki avausväriin

 

TARJOAMINEN VASTUSTAJAN HEIKON AVAUKSEN JÄLKEEN

 1. Kahdennus on ilmaisua (katso myös LEBENSOHL)
 2. Välitarjous värissä tai sangissa on luonnollinen (ei vaatimus)
 3. Vastustajan (ala-)värin tarjoaminen on Michael's cue
 4. Vastustajan (ylä-)värin tarjoaminen osoittaa voimaa ja lyhyyttä (singeli tai reno) avausvärissä ja pyyttää partneria tarjoamaan pisimmän värinsä (täyspelivaatimus)

 

ILMAISUKAHDENNUS

Kahdennus avauksen (1 tai 2 tason) jälkeen, jos se tehdään ensimmäisessä mahdollisessa tarjoustilanteessa, on ILMAISUA. Minimivaatimukset ilmaisukahdennukseen  riippuen jakaumasta ja avauksen tasosta ovat seuraavat:

 1. Jos kädessä on 13+ p., VÄHINTÄÄN 3+ korttia kaikissa tarjoamattomissa väreissä
 2. Jos kädessä on 11+ p., 4+ korttia tarjoamattomissa väreissä
 3. Jos kahdentaja on aiemmin passannut, ilmaisukahdennus lupaa 9-11p. ja 4-korttia tarjoamattomissa väreissä.
 4. 17+ pisteellä sinun tulee ensin ilmaisukahdentaa yhdellä tai useammalla tarjouskelpoisella värillä (sangitarjous lupaa pidon kaikissa väreissä). Ilmaisukahdennuksen jälkeinen väritarjous lupaa vahvan käden
 5. Ilmaisukahdennuksen jälkeinen hyppy värissä ON VAATIMUS
 6. 4NT ilmaisukahdennuksen jälkeen on BLACKWOOD (ässäkysely)

Vastaukset partnerin ilmaisukahdennukseen (oikeanpuoleinen vastustaja on passannut)

Ilmaisukahdentajan partneri Kuvaus kädestä
Värin tarjoaminen alimmalla tasolla 0-9 pistettä 4-k. (hätätilassa 3 k.)
1NT 6-10 ap. tasainen käsi, jossa pito avausvärissä
Hyppytarjous (alle täyspelin) 10-12 p. 5-kortin (hyvä 4-kortin) väri (inviitti)
2NT 10-12 ap.tasainen käsi, jossa pito avausvärissä, ei 4-k. yläväriä.
Avausvärin tarjous 13+p. tai 10-12 p.ja 4-4 ylävärit (vaatimus)
3NT 13-16 ap.
Kaksoishyppy Vähemmän kuin 10 pistettä ja 6-kortin väri (ehkäisevä)
Pass Vähintään 5-kortin avausväri. Takaa kolme valttitikkiä

Ilmaisukahdentajan jatkotarjoukset minimivastaukseen

Ilmaisukahdentajan 2. tarjous Kuvaus kädestä
Pass 15 pistettä tai vähemmän
Korotus 16-18 pistettä ja 4-kortin tuki
18-20 jos tarjous on 3 tasolla; ei kilpailevassa sarjassa
Hyppykorotus 18-20 Pistettä 4+ kortin tuki
Uusi väri 18-20 pistettä, 5+ kortin väri, vähemmän voimaa jos on myös
4-kortin tarjoamaton yläväri
Hyppy uudessa värissä 6+ kortin läpikäyvä väri ja vahva käsi (ei vaatimus)
1NT 18-20 ap.
2NT 19-21 ap. jos ei hyppy ja 21-22ap. jos hyppäävänä
3NT 9 pelitikkiä
Vastustajan väri 21+ p., slammikiinnostusta.

 


NEGATIIVINEN KAHDENNUS ( ! )    

Vastauskäden kahdennus 1 ja 2 tasolla, kun vastustaja on tarjonnut väliin, on Negatiivinen kahdennus ja sitä käytetään, kun vastauskädessä on "tarjoussarjasta puuttuvia" tarjouskelpoisia värejä. Negatiivisen kahdennuksen idea on jättää partnerille tarjoustilaa, kun kädet eivät sovi hyvin yhteen. 

HUOM: Jos negatiivisen kahdennuksen tehnyt käsi tarjoaa myöhemmin tarjoussarjassa yläväriä, hän lupaa 11+ pistettä ja 5+ kortin värin.

Avaaja Vastustaja Vastaaja Kuvaus vastaajan kädestä

1

1

Negatiivinen kahdennus!

(6)7+ ap. ja 4+ / (tarjous 1 lupaa vähintään 5 korttia ja 9+ pistettä)
Huom: Jos partnerin täytyy seuraavaksi tarjota 2 tasolla 1 - (2 ) - X!, silloin Neg.kahd. lupaa 9+ p.

1

1

Negatiivinen kahdennus!

6+ pistettä ja 4+k.  /

1

1

Negatiivinen kahdennus! 6+ pistettä ja 4 / 4  yläväri

1

1

Negatiivinen kahdennus! 4 / 4 alaväri

HUOM: Kahdennus 1NT jälkeisestä kädestä EI ILMAISU vaan rankaisuluonteinen

Avaajan vastaukset negatiiviseen kahdennukseen 

Avaajan 2. tarjous Kuvaus kädestä
Minimitasolla max 16 ap. (ei vaatimus)
Hyppy 16-18 pistettä (ei vaatimus)
Vastustajan väri 19+ pistettä (täyspelivaatimus)
Pass (kahdennuksen sisäänjättö) rankaisu

HUOM1: Kaikki vastaajan negatiivisen kahdennuksen jälkeiset tarjoukset alta täyspelin EIVÄT OLE VAATIMIKSIA, paitsi vastustajan värin tarjoaminen.

HUOM2: Negatiivisen kahdennuksen käyttäminen aiheuttaa sen, että vastaaja EI VOI RANKAISUKAHDENTAA vastustajan välitarjousta.. Siksi jos tarjoussarjassa vastustajan välitarjousta on seurannut kaksi passia, avaajan TÄYTYY KAHDENTAA varsinkin jos hänellä on korkeintaan kaksi korttia välitarjousvärissä. Partneri on voinut ensimmäisellä tarjousvuorollaan RANKAISUPASSATA vastustajan välitarjoukseen.

 

RANKAISUKAHDENNUKSET

Jos olet päättänyt pelata negatiivisia kahdennuksia 2 asti, silloin kahdennus on RANKAISU jos:

 1. Jos kahdennus on tarjottu 3 tasolla tai ylempänä (paitsi vastustajan ehkäisyavauksiin tehty ilmaisukahdennus).
 2. 1NT avauksen jälkeinen suora kahdennus on RANKAISU
 3. 1NT välitarjouksen jälkeinen kahdennus on RANKAISU
 4. Kahdennus tarjoussarjassa sen jälkeen, kun partneri on kertonut tarkkaan voimansa ja jakonsa
 5. Kahdennus kun partneri on aiemmin tarjoussarjassa VASTAKAHDENTANUT
 6. Kahdennus kun partneri on aiemmin tarjoussarjassa rankaisukahdentanut (tai rankaisupassannut kahdennukseen)
 7. Konventionaalisen tarjouksen ( STAYMAN, CUE-tarjous, BLACKWOOD) (tai vastauksen näihin) kahdennus on RANKAISU. Kahdennus on myös lähtökortti - inviitti
 8. 5 / avauksen jälkeinen kahdennus on RANKAISU.

HUOM1: Ole varovainen kahdentaessasi partnerin välitarjouksen jälkeen

HUOM2: Jos vastustaja käyttää konventioita (kuten Michael's cue tai UNUSUAL NT), voit kahdentaa keinotekoisen vastauksen osoittaaksesi 10 ap. tai cuetarjota vastustajan väriä tehdäksesi täyspelivaatimuksen.

HUOM3: Tarjoustilanteissa joissa vastustaja voimakkaasti häiritsee tarjoamistanne, etkä tiedä pitäisikö vielä tarjota oma peli ylempänä vai rankaista vastustajaa, voit VAATIMUPASSATA ja jättää ratkaisun partnerille. PASS on vaatimus partnerille joko tarjota tai rankaisukahdentaa.

HUOM4: Ellei erikseen sovita, mikä tahansa vastustajien tarjous tai kahdennus peruuttaa kaikkien sellaisten konventioiden käytön, jotka on tarkoitettu ei-kilpaileviin tarjoussarjoihin

 

VASTAKAHDENNUKSET

Vastakahdennuksella voi olla 5 erilaista merkitystä:

Nro Avaaja Välitarjoaja Vastaaja Vastustaja Kuvaus vastaajan kädestä
1.

4

Kahdennus Vastakahdennus Pass Pelattavaksi, lupaa hyvät kortit
2. 1NT Pass

2

Kahdennus Sangiavaajalla hyvä ruutuväri (ehdottaa pelattavaksi)
Vastakahdennus Pass Pass Pass
3.

1

Ilmaisu-
kahdennus
Vastakahdennus Pass 10+ ap.-pelattavaksi
4.

1

Pass Pass Ilmaisukahdennus SOS -vastakahdennus vastauskädestä, vastauskäsi huono ruutupelissä, mutta lupaa pituutta muissa väreissä
Pass Pass Vastakahdennus

-?-

5.

1

Ilmaisu-
kahdennus
Pass Pass SOS -vastakahdennus avaajalta. Pyytää vastauskättä tarjoamaan pisimmän värinsä.
Vastakahdennus Pass -?- -?-

HUOM: SOS vastakahdennusta käytettäessä on muistettava, että ei ole tarkoituksenmukaista vastakahdentaa "halpaa" sitoumusta ja aiheuttaa vastustajassa halua alkaa tarjoamaan omaa sitoumusta.

 

PUOLUSTUKSEN LÄHDÖT JA MERKINANNOT

Puolustuksen merkinannot lähtökorttiin ja sakatessa ovat iso - pyytää, pieni - kieltää

Lähtökorteissa käytetään suoria lähtöjä eli sarjasta isoimmalla

SAYC systeemin merkinannot

Sakaukset

Iso pyytää, pieni kieltää, joskus pituusmerkinannot

Lähtökortit valttipeliin 11-sääntö, KQx, QJx, J10x, T9x, KJ10x, K109x, xxx, xxxx, xxxxx, AKx
Lähtökortit sangipeliin 11-sääntö, AKJx, AQJx, AJ109, A1098, KQJx, KQ109, KJ109, K1098, QJ10x, Q1098, J1098, 1098x, xxx, xxxx, xxxxx

Parit voivat sopia muutoksia näihin merkkaamalla lähtökortti "ympyrällä". Tällöin jos on lähtemässä jostain kombinaatiosta ja ympyröintiä ei näy, voi olettaa että lähdetään lihavoidulla kortilla. Seuraavia tilanteita kannattaa harkita:

 1. Millä kortilla lähdetään AKx ?
 2. Kummalla kortilla lähdetään AK. Merkitseekö käänteinen järjestys AK-dubbeltonia värissä?
 3. Millä kortilla lähdetään xxx, xxxx, xxxxx
 4. Lähdetäänkö 3:ksi / 5:ksi suurimmalla?
 5. Millä lähdetään KJ10x, K109x tai Q109x (tai AJ10x ja A109x sangipeliä vastaan)
 6. Milloin merkinanto näyttää pituutta ja milloin ei

HUOM1: Vältä lähtemästä kuvakortilla, jos et ole lähtemässä partnerin tarjoamassa värissä

HUOM2: Pelinviejän velvollisuus on selvittää vastustajien lähtökorttisopimukset