STRONG-PASS (REGRESS)

 

 

PASS AVAUS

 

Pass = väh. 13ap

                      1D = 0 - 7a p

                      1H = lopputarjous, voi olla 3k.

                                            tarjoa jotain ilman herttatukea

                      1S = lopputarjous, väh. 4k.

                      2C,2D = lopputarjous, väh 5k. väri

                      1NT = väh. 19ap, vaatimus

                                            2C = 0-4ap

                                                                 2D-2NT = lopputarjous

                                                                 3C= kysyy 5k. väriä

                                                                 3D = ylävärikysely

                                                                 3H,3S = täyspelivihje, 5k. väri

                                                                                       3NT= 4ap, 2k. tuki

                                                                                       4H,4S = väh. 3k. tuki

                                                                                       muu = singelton tai renonssi, väh. 3k. -tuki

                                            2D = 4k. hertta 5-7ap

                                            2H = 4k. pata 5-7ap

                    2S = 5k.. pata 5-7ap

                    2NT = tasainen 5-7ap

                    3C,3D,3H = väh. 5k. väri 5-7ap

2NT = valitse parempi alaväri

2H,2S = zetakysely

3C,3D = luonnollinen, vahva väh. 6k. väri, täyspelivihje

3H-4D = ehkäisy

1C= väh. 8ap

1D = väh. 16ap ( Precisionin 1C)

        1NT = tasainen ( tai 4 4 4 1 )

        väri = väh. 5k. väri

1H,1S = 13-15ap, väh. 5k. väri ( precisionin 1H,1S )

1NT = 13-15ap voi olla 4-4-4-1

2C = 13-15ap, väh. 5k. väri

2D = 13-15ap, väh. 5k. väri

1H= 8ap, marmic, pata singelton

1S = väh. 8ap, marmic, risti singelton

1NT = 6-9ap, ylävärit

2C = väh. 8ap, marmic, ruutu singelton

2D = väh. 8ap,          , hertta singelton

2H,2S = 6-9ap, 6k. väri, toinen yläväri singelton tai renonssi, ei 5k. alaväriä

2NT = läpikäyvä 6k. väri

 

VASTUSTAJAT TEKEVÄT VÄLITARJOUKSEN

Pass = 0-7ap

D = väh. 8ap,_korkeintaan 2 kontrollia

Cue-tarjous = väh. 16ap, tpv.

NT = 3-4 kontrollia, pito tarjotussa värissä

Cue-tarjous = väh. 5 kontrollia, ei pitoa tarjotussa värissä

Hypäten 2NT = väh. 5 kontrollia, pito tarjotussa värissä

Uusi väri = väh. 8ap, 3-4 kontrollia, ei pitoa tarjotussa värissä

Hypäten 2H,2S = 6k. väri, korkeintaan 2 kontrollia

3 väriä = 7k. väri, korkeintaan 2 kontrollia.

 

 

1 D AVAUS

 

1D = 0-7ap

                      1H = lopputarjous, voi olla 3k.

                      1S =                   , 4k. . väri

2C , 2D = lopputarjous, 5k. väri

1 NT = väh. 19ap, vaatimus

                                            2C = 0-4ap

                                                                 2D-2NT = lopputarjous

                                                                 3C = kysyy 5k. väriä

                                                                 3D = ylävärikysely

                                                                 3H,3S = täyspelivihje, 5k. väri

                                            2D = 4k. H, 5-7ap

                                            2H = 4k. S, 5-7ap

                                            2S = 5k. S, 5-7ap

                                            2NT = tasainen 5-7ap

                                            3C,3D,3H = 5k. väri, 5-7ap

                      2NT = valitse parempi alaväri

2H,2S = zetakysely

                      3C,3D = luonnollinen, vahva väh. 6k. väri, täyspelivihje

                      3H-4D = ehkäisy

 

AVAUS KAHDENNETAAN

Pass väh. 3k. ruutu

 RD väh. 19ap

 muu tarjous = lopputarjous

 

VÄLITARJOUKSEN JÄLKEEN

D = hyvä avauskäsi

Cue -tarjous = väh. 19ap

2NT = valitse parempi alaväri

muut = luonnollinen, lopputarjous

 

 

 

1C AVAUS

 

1C = 8-12ap, jokin singelton tai renonssi, voi olla myös 5-5 jako huonoilla väreillä

1D= rele, väh. 13ap

1H = singelton tai renonssi hertta

1S =                              pata

1NT =                           ruutu, 5-6k. hertta tai pata tai H+S

2C =                                    , ei 5-6k. yläväriä

2D =                              risti, ei 5-6k. yläväriä

2H =                                   , 5-6k. hertta

2S =                                   , 5-6k. pata

2NT =                                , ylävärit 5---5

                                                      singeltonväri   vaatimus

1H,1S = väh. 4k. väri, kierrosvaatimus

                    1NT = 0-1k. tuki

                    1S = väh- 4k. pata, 2-3k. tuki

                    2H,2S = 4k. tuki

                    3H,3S = 5k. tuki, 8-10ap

                    2NT = 4-6k. tuki, ylävärissä singelton tai renonssi

3C,3D = 4-6k. tuki, värissä                                        

2C,2D = 5-6k. väri, 2-3k. tuki

1NT = haluaa pelata, ei 4k.

2C = haluaa pelata, väh. 6k. väri

          voit tarjota 6k. värin ristisingeltonilla

2D-2S = haluaa -pelata, väh. 6k. väri

korotus = väh. 3k. tuki

 

 

2 H AVAUS

 

2H = 8-12ap, 5k. hertta ja 5k. alaväri

                      2NT - rele, väh. 13ap

                                            3C,3D = 5-6k. väri

                                            3H = 6k. hertta ja 5-6k. risti

                                            3S = 6k. hertta ja 5-6k. ruutu

                      2S,3D = haluaa pelata

                      3Chaluaa pelata jos alaväri on risti

                      3H ehkäisy

                      3NT,4H = lopputarjous

                      3S = väh. 6k. läpikäyvä pata tpv.

3NT = ei tukea

4S = väh. 2k. tuki

muu = väh. 2k. tuki, ensimmäinen pito värissä

 

KAHDENNUKSEN JÄLKEEN

                      Pass = hertta sopii

                      RD = kuten 2NT

                      3 C= haluaa pelata jos alaväri on risti

                      3H = ehkäisy

                      muut = haluaa pelata

 

VÄLITARJOUKSEN JÄLKEEN

                      D = rankaisu

3C,4C = haluaa pelata jos alaväri on risti

vastustajien väri =  rele

muut = haluaa pelata

 

 

 

2S AVAUS

 

2S = 8-12ap, 5k. pata ja 5k. alaväri

                      2NT = väh. 13ap, -rele

                      kuten 2H avauksen jälkeen

 

 

2NT AVAUS

 

2NT = 8-12ap, ylä- tai alavärit 5-5

                      3C= rele

                                            3D = alavärit 5-5 tai 5-6

                                            3H = ylävärit 5-5

                                            3S = ylävärit 5-6

                                            3NT = ylävärit 6-6

                                            4C= 6k. värit

                      3D-3NT = lopputarjous

 

KAHDENNUKSEN JÄLKEEN

Pass = sopii, haluaa rankaista

RD = rele

muut = haluaa pelata

 

VÄLITARJOUKSEN JÄLKEEN

D = rankaisu

Cue-tarjous = rele

muut = pysäytys

 

 

 

1NT AVAUS

 

1 NT = 8-12ap, 5-6k. yläväri, ei singeltonia eikä renonssia

2 C = rele

2D = 8-10ap herttaväri

2H = 8-10ap pataväri

2S = 11-12ap herttaväri

2NT = 11-12ap pataväri

2D : kysyy yläväriä, yleensä pysäytystarkoituksessa

muu tarjous = haluaa pelata

                     

KAHDENNUKSEN JÄLKEEN

RD kysyy väriä

muut = haluaa pelata

 

VÄLITARJOUKSEN JÄLKEEN

D = 2C ja 2D välitarjouksen jälkeen kysyy väriä, muutoin rankaisu

muu = haluaa pelata

 

 

 

2C ja 2D AVAUS

 

2C,2D = 8-12ap, 5-6k. väri, ei singeltonia eikä renonssia

                      2D, 2NT = rele

                      muu = haluaa pelata

 

KAHDENNUKSEN JÄLKEEN

                      RD = menee kotiin

                      2D,2NT = rele

                      muu = haluaa pelata

 

VÄLITARJOUKSEN JÄLKEEN

                      D =  rankaisu

                      Cue = rele

                      muu = haluaa pelata

 

 

 

1H AVAUS

 

1H = 8-12ap, 3-4k. väri, ei singeltonia eikä renonssia

1S = rele

2H = ylävärit 4-4, 8-10ap

2S = ylävärit 4-4, 11-12ap

1NT = 8-10ap, tasainen

2C,2D = 5k. väri, 8-10ap

2NT = 11-12ap, tasainen

3C,3D = 5k. väri 11-12ap

2NT = 5k. tuki, pata singelton tai renonssi

3C,3D = 5k. Tuki, värissä singelton tai renonssi, täyspelivihje

muu = haluaa pelata

2S:n jälkeen tarjoa 4-4 yläväreillä ja 11-12ap:llä 3S

 

KAHDENNUKSEN JÄLKEEN

RD = rele

muut = kuten edellä

 

VÄLITARJOUKSEN JÄLKEEN

                      D = rankaisu

                      Cue = rele

muut = luonnollisia

 

 

 

1 S AVAUS

 

1S = 8-12ap, 3-4k. väri, ei singeltonia eikä renonssia

                      2C= rele

                                            2H = ylävärit 4-3

                                            2D = ylävärit eivät 4-3

                                            2S = 4k. väri

                                            2NT = tasainen, 11-12ap

                                            3C,3D = 5k. väri, 11-12ap

                      2NT = 5k. tuki, hertta singelton tai renonssi täyspelivihje

                      3C,3D = 5k. tuki, värissä singelton tai renonssi, täyspelivihje

muu = haluaa pelata

 

KAHDENNUKSEN JÄLKE

RD = rele

muu = kuten edellä

 

VÄLITARJOUKSEN JÄLKEEN

D = rankaisu

muu = luonnollinen

 

 

 

1H ja 1S AVAUKSEN VALINTA

 

Jos kädessä on yläväri ja alaväri

                      4-5 avataan ylävärillä

                      3-6 avataan alavärillä

                      3-5 avataan alavärillä vain jos alaväri on hyvä ja yläväri huono

 

 Jos kädessä on ylävärit

                                            4-4 avataan hertalla

                                            3-3 avataan hertalla ellei pata ole paljon vahvempi

                                            4-3 avataan pitemmällä

 

 

VASTUSTAJIEN TARJOUKSET

 

Jos vastustaja jakajana avaa tai strong-passaa, pelataan Precisionia

Jos vastustajat tarjoavat muussa tilanteessa unohdetaan konventiot ja tarjotaan luonnollisesti. Partnerin jo esittämään kyselyluontoiseen tarjoukseen vastataan ellei väärinkäsitystä voi syntyä.